Article

Lifelong education in public administration

01/2002;
Source: OAI

ABSTRACT

Informace se staly samozřejmostí a nezbytností pro úspěšný život. Bez správné informace se neobejde nejen podnikatelská sféra, ale ani veřejná správa. Informační a komunikační technologie (ICT) se stávají běžnou součástí každodenního života, protože umožňují práci s informacemi. Vzhledem k jejich velmi rychlému rozvoji je nezbytné, aby se lidé-uživatelé ICT, celoživotně vzdělávali. Právě tato potřeba patří k důvodům pro neustále rostoucí význam celoživotního vzdělávání pro všechny včetně pracovníků veřejné správy.

0 Followers
 · 
2 Reads

Preview

Download
2 Reads
Available from