Article

Vozidla s pohonem LPG a jejich emise škodlivin

01/2008;
Source: OAI

ABSTRACT

Tato bakalářská práce se nejprve zabývá vlastnostmi, parametry a kvalitativními požadavky na alternativní palivo LPG. Dále řeší přestavby vozidel na pohon LPG, měření emisí těchto vozidel a jejich limity škodlivin, vyhodnocení protokolů měření emisí u jednotlivých typů vozidel s pohonem na LPG. A na závěr porovnává emisí škodlivin vozidel s pohonem na LPG s vozidly s pohonem na benzín.

0 Followers
 · 
8 Reads

Similar Publications