Article

Anemia and blood transfusion in a surgical intensive care unit

Department of Anesthesiology and Intensive Care, Friedrich Schiller University Hospital, Erlanger Allee 103, Jena 07743, Germany.
Critical care (London, England) 05/2010; 14(3):R92. DOI: 10.1186/cc9026
Source: PubMed

ABSTRACT Studies in intensive care unit (ICU) patients have suggested that anemia and blood transfusions can influence outcomes, but these effects have not been widely investigated specifically in surgical ICU patients.
We retrospectively analyzed the prospectively collected data from all adult patients (>18 years old) admitted to a 50-bed surgical ICU between 1st March 2004 and 30th July 2006.
Of the 5925 patients admitted during the study period, 1833 (30.9%) received a blood transfusion in the ICU. Hemoglobin concentrations were < 9 g/dl on at least one occasion in 57.6% of patients. Lower hemoglobin concentrations were associated with a higher Simplified Acute Physiology Score II and Sequential Organ Failure Assessment score, greater mortality rates, and longer ICU and hospital lengths of stay. Transfused patients had higher ICU (12.5 vs. 3.2%) and hospital (18.3 vs. 6.5%) mortality rates (both p < 0.001) than non-transfused patients. However, ICU and in-hospital mortality rates were similar among transfused and non-transfused matched pairs according to a propensity score (n = 1184 pairs), and after adjustment for possible confounders in a multivariable analysis, higher hemoglobin concentrations (RR 0.97[0.95-0.98], per 1 g/dl, p < 0.001) and blood transfusions (RR 0.96[0.92-0.99], p = 0.031) were independently associated with a lower risk of in-hospital death, especially in patients aged from 66 to 80 years, in patients admitted to the ICU after non-cardiovascular surgery, in patients with higher severity scores, and in patients with severe sepsis.
In this group of surgical ICU patients, anemia was common and was associated with higher morbidity and mortality. Higher hemoglobin concentrations and receipt of a blood transfusion were independently associated with a lower risk of in-hospital death. Randomized control studies are warranted to confirm the potential benefit of blood transfusions in these subpopulations.

Download full-text

Full-text

Available from: Utz Settmacher, Jul 03, 2015
0 Followers
 · 
134 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Despite its high prevalence, anemia often does not receive proper clinical attention and its detection, evaluation, and management of iron deficiency anemia and iron-restricted erythropoiesis can possibly be an unmet medical need. A multidisciplinary panel of clinicians with expertise in anemia management convened and reviewed recent published data on prevalence, etiology, and health implications of anemia as well as current therapeutic options and available guidelines on management of anemia across various patient populations, and made recommendations on the detection, diagnostic approach and management of anemia. The available evidence confirms that the prevalence of anemia is high across all populations, especially in hospitalized patients. Anemia is associated with worse clinical outcomes including longer length of hospital stay, diminished quality of life and increased risk of morbidity and mortality, and it is a modifiable risk factor of allogeneic blood transfusion with its own inherent risks. Iron deficiency is usually present in anemic patients. An algorithm for detection and management of anemia was discussed which incorporated iron study (with primary emphasis on transferrin saturation), serum creatinine and GFR and vitamin B12 and folic acid measurements. Management strategies included iron therapy (oral or intravenous), erythropoiesis stimulating agents and referral as needed.
  Transfusion medicine reviews 07/2014; DOI:10.1016/j.tmrv.2014.05.001 · 4.54 Impact Factor
 • Source
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Transfusion af saltvand, adenin, glukose og mannitol (SAGM) benyttes ofte i behandlingen af kritisk syge patienter, der er indlagt på en intensivafdeling [1]. I internationale studier er det vist, at 40-50% af alle intensivpatienter får SAGM-transfusioner, og mere end 90% af blodtransfusionerne administreres til ikkeblødende patienter med et gennemsnit på fem portioner SAGM pr. patient [2-4]. Forbruget af SAGM på danske intensivafdelinger er på samme niveau og er beskrevet i et nyere kohor-testudie. Niogtres ud af 132 (52%) patienter med septisk shock på seks intensivafdelinger i Østdanmark fik SAGM-transfusion inden for det første indlaeggel-sesdøgn [5]. Blodtransfusion har traditionelt vaeret opfattet som en virksom behandling til patienter med anaemi – isaer til patienter med kliniske tegn på nedsat vaevsoxy-genering. Ny viden om transfusion har sat fokus på im-munmodulerende egenskaber af blod og på lagringens virkninger på blodets iltbaerende egenskaber som mu-lig forklaring på de potentielt skadelige virkninger på kritisk syge recipienter. Derfor er diskus sionen om, hvorvidt den samlede virkning af blodtransfusion er gavnlig, hvilke haemoglobinniveauer der er optimale for ikkeblødende patienter, og praecis hvilke kritisk syge patienter der kan have gavn af SAGM, fortsat aktuel. Denne statusartikel beskriver virkninger og bivirkninger ved SAGM-transfusion til ikkeblødende kritisk syge patienter og diskuterer den aktuelle evi-dens og de aktuelle rekommandationer på området. PATOFYSIOLOGI Blod administreres for at øge haemoglobinkoncentra-tionen og dermed blodets iltbaerende kapacitet. Her-ved øges det globale ilttilbud (DO 2), men det er uvist, om det perifere ilttilbud øges som resultat heraf. Hos forskellige grupper af kritisk syge patienter, herunder patienter med septisk shock, er det vist, at DO 2 øges efter blodtransfusion, men at iltforbruget (VO 2) ikke nødvendigvis øges [6]. En mulig fortolkning af disse data er, at transfunderede erytrocytter ikke afgiver ilt så godt som genuine celler, og der er på denne bag-grund blevet stillet spørgsmålstegn ved den ønskede virkning af transfusion på vaevsiskaemi [7]. Storage lesion Hos den kritisk syge kan den i forvejen heterogene kapillaere perfusion som følge af perifer stase og shunt forvaerres efter blodtransfusion. Den mulige år-sag hertil er sammenfaldende med den potentielt manglende virkning af transfusion, nemlig kombina-tionen af aendret mikrocirkulation og kvalitative aen-dringer i blodet som følge af lagring. De biokemiske og morfologiske aendringer, der opstår i erytrocytten og dens medie, når den lagres ex vivo, kaldes samlet for storage lesion. Morfologisk sker der under lagrin-gen en korpuskular omdannelse af erytrocytten, hvil-ket samlet fører til, at lagrede erytrocytter har nedsat evne til at navigere i mikrocirkulationen og nedsat evne til at frigive oxygen til perifere vaev [8].