Article

Aspek Hukum Penyaluran Kredit Usaha Kecil Pada Bank Perkreditan Rakyat Syari`ah Gebu Prima

Source: OAI

ABSTRACT 990222030 - - Dr. Tan Kamello, SH. MS

0 Followers
 · 
128 Views
 · 
0 Downloads