Article

Loop Electrosurgical Excision Procedure and Risk of Preterm Birth

University of Texas Southwestern Medical Center, Department of Obstetrics and Gynecology, Dallas, Texas 75390-9032, USA.
Obstetrics and Gynecology (Impact Factor: 5.18). 03/2010; 115(3):605-8. DOI: 10.1097/AOG.0b013e3181d068a3
Source: PubMed

ABSTRACT

To examine whether preterm birth is related to the loop electrosurgical excision procedure (LEEP) itself or intrinsic to the women undergoing the procedure.
Rates of preterm birth, defined as births before 37 weeks of gestation, as well as causes were analyzed in women undergoing LEEP before or after an index pregnancy. These rates were compared with the general obstetric population.
A total of 241,701 women were delivered of singletons at Parkland Hospital between January 1992 and May 2008; of these women, 511 previously had undergone LEEP and another 842 underwent LEEP after the index pregnancy. When compared with the general obstetric population, no increased risk of preterm birth was observed for either group. This was true regardless of the reason for preterm birth. Likewise, there was no increased risk of delivery before 34 weeks or between 34 and 36 weeks of gestation.
No association was observed between LEEP and preterm birth in women undergoing the procedure before or after an index pregnancy.

0 Followers
 · 
9 Reads
 • Source
  • "Surgical removal of a portion of the uterine cervix, theoretically, leads to a higher risk for obstetric complications related to the loss of cervical integrity in subsequent pregnancies (Crane, 2003). Data from the literature are conflicting: several studies have reported a significantly increased risk for preterm birth after LEEP (Albrechtsen et al., 2008; Jakobsson et al. 2009; Noehr et al., 2009; Heinonen et al., 2013; Miller and Grobman, 2014; Kyrgiou et al., 2015); however, in contrast, other studies have shown that, after checking for socioepidemiological factors associated with the development of CIN, LEEP was not an independent risk factor for preterm delivery or other adverse events in subsequent pregnancies (Bruinsma et al., 2007; Shanbhag et al., 2009; Werner et al., 2010; Frega et al., 2013; Ciavattini et al., 2014; Conner et al., 2014). The amount of tissue removed with the conization seems to be an important risk factor, and the majority of studies indicate an increased risk for preterm birth related to the depth of tissue removed (Kyrgiou et al., 2006, 2015; Jakobsson et al., 2007, 2009; Jolley et al., 2007; Noehr et al., 2009). "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The objective of this study was to analyze the impact of cone characteristics (depth, transverse diameter, and volume) on subsequent pregnancies after the loop electrosurgical excision procedure (LEEP) for cervical intraepithelial neoplasia (CIN 2-3). Pregnancy outcomes (preterm birth, gestational age at birth, mode of delivery, and birth weight) of 501 women with singleton gestations and no previous preterm birth or history of late miscarriage, who had previously undergone a single LEEP for CIN 2-3, were retrospectively analyzed with respect to length, transverse diameter, and volume of the excision specimen. The overall incidence of preterm birth was 2.4%. The rate of preterm birth in women with length greater than 20 mm or volume greater than 2.5 cm was significantly higher than that in women with length between 15 and 19 mm (15.6 vs. 3.9%, P=0.02) or women with volume between 2.0 and 2.4 cm (5.8 vs. 1.6%, P=0.04). A linear inverse correlation (r=-0.3, P<0.001) between gestational age at birth and length, but not volume (r=0.0, P=0.9) or transverse diameter (r=0.2, P<0.0001), emerged. The mode of delivery was not affected by cone characteristics. Length, but not transverse diameter and volume, of the excised specimen seems to be related to a lower gestational age at birth. When excisions are performed under strict colposcopic guidance, with a correct modulation of cone length, the risk for preterm birth and cesarean delivery in subsequent pregnancies is not increased.
  European journal of cancer prevention: the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP) 08/2015; DOI:10.1097/CEJ.0000000000000196 · 3.03 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Premature delivery is a major cause of neonatal morbidity and mortality. The incidence of premature deliveries has increased around the world. In Finland 5.3%, or about 3,000 children per year are born prematurely, before 37 weeks of gestation. The corresponding figure in the United States is about 13%. The morbidity and mortality are highest among infants delivered before 32 weeks of gestation - about 600 children each year in Finland. Approximately 70% of premature deliveries are unexplained. Preterm delivery can be caused by an asympto-matic infection between uterus and the fetal membranes, such can begin already in early pregnancy. It is difficult to predict preterm delivery, and many patients are therefore unnecessarily admitted to hospital for observation and exposed to medical treatments. On the other hand, the high risk women should be identified early for the best treatment of the mother and preterm infant. --- In the prospective study conducted at the Department of Obstetric and Gynecology, Helsinki University Central Hospital two biochemical inflammation related markers were measured in the lower genital tract fluids of asymp-tomatic women in early and mid pregnancy in an order to see whether these markers could identify women with an increased risk of preterm delivery. These biomarkers were phosphorylated insulin-like growth factor binding protein-1 (phIGFBP-1) and matrix metalloproteinase-8 (MMP-8). The study involved 5180 asymptomatic pregnant women, examined during the first and second ultrasound screening visits. The study samples were taken from the vagina and cervicix. In addition, 246 symptomatic women were studied (pregnancy weeks 22 – 34). The study showed that increased phIGFBP-1 concentration in cervical canal fluid in early pregnancy increased the risk for preterm delivery. The risk for very premature birth (before 32 weeks of gestation) was nearly four-fold. Low MMP-8 concentration in mid pregnancy increased the risk of subsequent premature preterm rupture of fetal membranes (PPROM). Significantly high MMP-8 concentrations in the cervical fluid increased the risk for prema-ture delivery initiated by preterm labour with intact membranes. Among women with preterm contractions the shortened cervical length measured by ultrasound and elevated cervical fluid phIGFBP-1 both predicted premature delivery. In summary, because of the relatively low sensitivity of cervical fluid phIGFBP-1 this biomarker is not suitable for routine screening, but provides an additional tool in assessing the risk of preterm delivery. Cervical fluid MMP-8 is not useful in early or mid pregnancy in predicting premature delivery because of its dual role. Further studies on the role of MMP-8 are therefore needed. Our study confirms that phIGFBP-1 testing is useful in predicting pre-term delivery. Ennenaikainen synnytys on suurin vastasyntyneen sairastavuutta ja kuolleisuutta aiheuttava tekijä. Huolimatta lääketieteen kehittymisestä ennenaikaisten synnytysten määrä maailmalla on lisääntynyt. Suomessa 5,3 % eli noin 3000 lasta syntyy ennenaikaisesti ennen 37. raskausviikon päättymistä. Vastaava luku Yhdysvalloissa on n.13 %. Suurimmassa sairastumis- ja vammautumisvaarassa ovat ennen 32 raskausviikkoa syntyneet lapset, joita Suomessa syntyy vuosittain noin 600. Ennenaikaisista synnytyksistä noin 70 % tapahtuu ilman tiedossa olevaa syytä, mutta jopa puolessa syynä oletetaan olevan kohdun seinämän ja sikiökalvojen välissä oleva oireeton tulehdus, joka voi alkaa jo alkuraskaudessa. Koska nykyisillä menetelmillä emme pysty riittävän hyvin ennustamaan ennenaikaista synnytystä, joudutaan monia potilaita ottamaan tarpeettomasti sairaalaseurantaan ja lääkehoitoihin. Toisaalta todellisessa riskissä olevat äidit pitäisi tunnistaa ja ohjata oikeaan synnytyssairaalaan, missä ennenaikaisesti synytynyt lapsi saa parhaan hoidon. HYKS:in synnytyssairaaloissa (Kätilöopisto, Naistenklinikka ja Jorvi) tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin voidaanko tulehdusta osoittavien merkkiaineiden määrityksellä tunnistaa jo alku- tai keskiraskaudessa ne naiset, joilla on suurentunut ennenaikaisen synnytyksen vaara. Merkkiaineina käytettiin insuliininkaltaisen kasvutekijän sitojaproteiinia (phIGFBP-1) ja matrix metalloproteinaasia 8 (MMP-8). Tutkimukseen osallistui 5180 oireetonta raskaana olevaa naista, joilta otettiin tutkimusnäytteet emättimestä ja kohdunkaulakanavasta alku- ja keskiraskauden ultraääniseulontojen yhteydessä. Lisäksi tutkittiin 246 oireilevaa supistelevaa naista raskausviikoilla 22 - 34. Tutkimus osoitti, että suurentunut phIGFBP-1 pitoisuus kohdunkaulanavassa jo alkuraskaudessa lisäsi ennenaikaisen synnytyksen vaaraa. Vaara synnyttää hyvin ennenaikaisesti (ennen 32 raskausviikkoa) oli lähes nelinkertainen. Matala MMP-8 pitoisuus keskiraskaudessa lisäsi sikiökalvojen puhkeamisen riskiä ja huomattavan korkeita MMP-8 pitoisuuksia synnytyskanavassa oli naisilla, joilla ennenaikainen synnytys alkoi ennenaikaisilla supistuksilla. Ennenaikaisesti supistelevilla naisilla kohdun kaulakanavan mittaus ultraäänellä ja phIGFBP-1 pitoisuuden määritys kohdunkaulakanavavasta yhdessä ennustivat parhaiten ennenaikaista synnytystä. Yhteenvetona voidaan todeta, että kohdunkaulakanavan phIGFBP-1 tarjoaa lisätyökalun arvioitaessa ennenaikaisen synnytyksen vaaraa. MMP-8 ei sovellu alku- ja keskiraskaudessa kliiniseen käyttöön ennenaikaisen synnytyksen ennustamiseen johtuen sen kaksijakoisuudesta. Lisätutkimuksia MMP-8 merkityksestä alemmissa synnytyselimissä siis tarvitaan. Tutkimuksemme vahvistaa phIGFBP-n käyttökelpoisuuden ennenaikaisen synnytyksen ennustamisessa.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Please cite this paper as: Founta C, Arbyn M, Valasoulis G, Kyrgiou M, Tsili A, Martin-Hirsch P, Dalkalitsis N, Karakitsos P, Kassanos D, Prendiville W, Loufopoulos A, Paraskevaidis E. Proportion of excision and cervical healing after large loop excision of the transformation zone for cervical intraepithelial neoplasia. BJOG 2010; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.02709.x. Objective To determine how the proportion of the cervical volume excised affects cervical regeneration. Design Prospective observational study. Setting University Hospital. Population Women planning to undergo excisional treatment for cervical intraepithelial neoplasia who wish to have future pregnancies. Methods The cervical volume (and dimensions) is calculated with magnetic resonance imaging (MRI) before treatment. The volume (and dimensions) of the cone is assessed before fixation by a volumetric tube and a ruler; the percentage (%) of excision is computed. Cervical regeneration is estimated by repeat MRI at 6 months. Main outcome me
Show more

Similar Publications