Article

Näpumängude kasutamine koolieelses eas

Source: OAI

ABSTRACT BeSt programmi toetusel loodud koolieelsete lasteasutuste õpetajatele mõeldud sisupakett näpumängude kasutamisest koolieelses eas. Näpumängud toetavad laste peenmotoorika ja kõne arengut, on hea abimaterjal ka tööks erivajadustega lastega.

0 0
 · 
1 Bookmark
 · 
139 Views