Article

Ang pahayagang pampaaralan sa Pilipino sa Sangay ng mga Paaralang Lungsod ng Maynila ... [microform] /

Source: OAI

ABSTRACT Thesis--University of Santo Tomas. Includes bibliographical references (leaves 220-224). Microfiche of typescript. Manila : Ateneo de Manila University Libraries, 1977.--5 sheets ; 11 x 15 cm.

1 Bookmark
 · 
678 Views