Article

Intervención en crisis : manual para práctica e investigación / K.A. Slaikeu ; tr. por Maricela Chávez Mejía.

Source: OAI

ABSTRACT Traducción de: Crisis Intervention a Handbook for Practice and Research

43 Bookmarks
 · 
1,565 Views