Article

Opinión de las mujeres desplazadas sobre la repercussion en su salud del desplazamiento forzado

Gaceta Sanitaria (Impact Factor: 1.25). 07/2006; 20(4):260-265. DOI: 10.1157/13091139

ABSTRACT Objective
To analyze the adaptation process of women internally displaced to the city and the relationship between displacement and their self-perceived main health problems.

0 Followers
 · 
37 Views
 • Source
  • "Despite progress in legislation protecting internally displaced Colombians, access to basic resources such as food, shelter, education, and medical care has remained poor. Access to mental health treatment is virtually nonexistent (Mogolló n-Pérez & Vázquez, 2008; Mogolló n Pérez & Vázquez Navarrete, 2006). It is imperative to understand the nature of the psychological distress of internally displaced people to develop appropriate evidence-based interventions. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Armed conflict in Colombia has resulted in the displacement of an estimated 4.5 million people, or about 10% of the Colombian population. Hundreds of thousands of Colombians are exposed to violence and forced displacement annually. The present study used survey methods to assess levels of posttraumatic stress disorder (PTSD), depression, and anxiety symptoms in a convenience sample of 109 internally displaced adults residing in Medellín, Colombia. A qualitative approach including an open-ended survey and focus groups with a subsample of 44 survey respondents was used to gain a better understanding of mental health treatment needs. A large proportion of survey respondents exceeded cut-scores for clinically significant PTSD (88%), anxiety (59%), and depression (41%). Multivariate regression models showed that female gender was a significant predictor of higher PTSD symptom levels and that female gender, higher education, and being separated as opposed to married predicted higher levels of depression symptoms. Focus group findings suggest that participants are interested in specialized psychological treatments as well as broader psychosocial interventions to treat the consequences of exposure to violence and forced displacement. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)
  Psychological Trauma Theory Research Practice and Policy 11/2011; 3(4):384-393. DOI:10.1037/a0022257 · 0.89 Impact Factor
 • Source
  • "Rolen gainkarga izan da emakumeen osasuna argitzeko proposatu den adierazpen erabiliena (Caro, 2001; Chandola et al., 2004; Martikainen, 1995; Lahelma, UZTARO 67, 87-104 89 Arber , Kivela eta Roos , 2002). Immigrazioarekin , horrek , batez ere emakumeen - gan eragiten du , beraiek baitira etxearen ardura hartzen dutenak eta hainbat gauzari aurre egiten dietenak : familiaren zailtasunei eta deserrotze sozial eta afek - tiboari ( Mogollón eta Vázquez , 2006 ) . Dena den , kulturaren arabera eskakizunok aldatzen dira eta lehen ikusi dugun bezala , latinoamerikarrek bai jatorrian bai bertako gizartean Magrebekoek baino betebehar gehiago dituzte ( Gregorio eta Ramirez , 2000 ) . "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Unibertsitateko irakasleak, psikologoak (Z), Psikologia Fakultatea (EHU/UPV) Azterlan honetan Euskal Herrian bizi diren jatorri desberdineko 201 emakume etorkinen egoera psikosoziala aztertuko da. Beren ongizate-maila eta osasun mentala azalduko dira, genero-ikuspuntutik eragiten duten aldagaien arteko harremanak deskribatuz. Elkarrizketatutako emakumeen artean, % 77,1 Latinoamerikakoa da, % 12,4 Magrebekoa eta % 10,4 Ekialdeko Euro-pakoa. Migrazio-prozesuaz eta hona egokitzeko prozesuaz egiten duten balantzea positiboa da eta osasun oneko emakumeak izan ohi diren arren, emigratzeak suposatzen duen aldaketaren gogortasunak emakume etorkinen osasun mentalean eragina du: % 42k sintoma depresiboak ditu, % 45ek so-matikoak eta % 57k antsietate-sintomak. Migratze-dolua, jatorrizko herrial-dean geratu den familia eta bakardadea, familia egituraren ezaugarriak, gizarte-harremanak, lana eta irregulartasun-egoerarekin lotutako urrakortasuna dira, beste batzuen artean, emakume etorkinen ongizatea eta osasun mentala esplikatzen dituzten arrazoiak. GAKO-HITZAK: Jatorri kulturala · Egitasmo migratoria · Ongizatea · Genero ikuspuntua. This essay is going to analyse the psychosocial situation of 201 immigrant women who come from different countries and actually live in the Basque Country. It will expose their well-being and mental health, describing the relations among the variables that are relevant from a gender point of view. Among the interviewed women, 77,1% are Latin American,12,4% from Maghreb and 10,4% from East Europe. The balance of the migratory process and the adaptation process is positive and even if these women healthy the migration experience generates consequences in their mental health: 42% have symptoms of depression, 45% somatic ones and 57% suffers from anxiety. Migration sorrow, the family is still in the original country, the loneliness, the characteristics of the family structure, social relationships, the employment and the vulnerability related to being irregular are among others the main reasons that explain the well-being and the mental health of these immigrant women. KEY WORDS: Migration initiative · Cultural origin · Well-being · Gender view.
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Objective To analyze the adaptation process of women internally displaced to the city and the relationship between displacement and their self-perceived main health problems.
  Gaceta Sanitaria 07/2006; 20(4):260-265. DOI:10.1157/13091139 · 1.25 Impact Factor
Show more