Article

Nut intake and adiposity: Meta-analysis of clinical trials

Unitat de Suport a la Recerca Tarragona-Reus, Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Tarragona, Spain.
American Journal of Clinical Nutrition (Impact Factor: 6.77). 04/2013; 97(6). DOI: 10.3945/ajcn.111.031484
Source: PubMed

ABSTRACT

BACKGROUND: Epidemiologic studies have shown an inverse association between the frequency of nut consumption and body mass index (BMI) and risk of obesity. However, clinical trials that evaluated nut consumption on adiposity have been scarce and inconclusive. OBJECTIVE: We performed a systematic review and meta-analysis of published, randomized nut-feeding trials to estimate the effect of nut consumption on adiposity measures. DESIGN: MEDLINE and the Cochrane Central Register of Controlled Trials databases were searched for relevant clinical trials of nut intake that provided outcomes of body weight, BMI (in kg/m(2)), or waist-circumference measures and were published before December 2012. There were no language restrictions. Two investigators independently selected and reviewed eligible studies. The weighted mean difference (WMD) between nut or control diets was estimated by using a random-effects meta-analysis with 95% CIs. RESULTS: Thirty-one clinical trials met our inclusion criteria. Pooled results indicated a nonsignificant effect on body weight (WMD: -0.64 kg; 95% CI: -2.32, 1.05 kg; I(2) = 99%), BMI (WMD: -0.30; 95% CI: -0.92, 0.32; I(2) = 98%), or waist circumference (WMD: -1.10 cm; 95% CI: -3.34, 1.14 cm; I(2) = 96%) of diets including nuts compared with control diets. These findings were remarkably robust in the sensitivity analysis. No publication bias was shown. CONCLUSION: Compared with control diets, diets enriched with nuts did not increase body weight, body mass index, or waist circumference in controlled clinical trials.

Download full-text

Full-text

Available from: David Rojas-Rueda, Sep 30, 2014
0 Followers
 · 
50 Reads
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Syftet med denna rapport var att systematiskt sammanstalla den vetenskapliga litteraturen om rad om mat till, eller faktiskt intag av mat hos personer med fetma. Följande slutsatser begränsas till samband mellan mat och vikt, sjuklighet samt dodlighet hos personer med fetma (definierat som BMI≥30 kg/m2 eller midjeomfang ≥102 cm eller ≥88 cm for man respektive kvinnor). Samband med andra utfall redovisas i inledningen till varje delavsnitt i rapporten. SBU har tidigare behandlat mat för personer med diabetes. Resultaten för personer med fetma respektive diabetes pekar i stort i samma riktning. Vi har i denna rapport inte utvarderat metoder for att formedla kostrad. Vi har heller inte granskat den vetenskapliga litteraturen for samband mellan mat och ohalsa hos befolkningen i allmanhet. Viktnedgång hos vuxna. Flera olika råd om ändrade kost- och dryckesvanor kan minska vikt eller midjeomfang hos personer med fetma. Pa kort sikt (sex manader) ar rad om strikt eller mattlig lagkolhydratkost mer effektivt for viktnedgang an rad om lagfettkost. Pa lang sikt finns inga skillnader i effekt pa viktnedgang mellan rad om strikt och mattlig lagkolhydratkost, lagfettkost, hogproteinkost, medelhavskost, kost inriktad pa lag glykemisk belastning eller kost med hög andel enkelomättade fetter. Råd om högre intag av mejeriprodukter (i forsta hand mjolk) eller minskat intag av sota drycker kan ocksa leda till viktnedgang. Viktnedgång hos barn- och ungdomar. Råd om högre intag av mejeriprodukter (i forsta hand mjolk) kan leda till viktnedgang bland barn och ungdomar med fetma. Det vetenskapliga underlaget ar otill18 mat vid fetma räckligt för att bedöma om övriga kostråd som är effektiva för vuxna med fetma också är effektiva för personer under 18 år. Bibehållande av lägre vikt. Efter att personer med fetma har gått ner i vikt kan de behålla sin vikt bättre med råd om lågfettkost med lågt glykemiskt index och/eller högt proteininnehåll än med lågfettkost med högt glykemiskt index och/eller lågt proteininnehåll. Det saknas underlag för att bedöma om även råd om t ex lågkolhydratkost och medelhavskost är effektiva för att förebygga viktuppgång efter viktminskning. Insjuknande eller död i hjärt-kärlsjukdom. För personer med fetma leder intensiv rådgivning om medelhavskost (med extra olivolja eller nötter och mandel) till lägre risk för insjuknande eller död i hjärtkärlsjukdom jämfört med råd om lågfettkost. De som dricker mycket kaffe har också lägre dödlighet oavsett orsak. Insjuknande i typ 2-diabetes. Personer med fetma har kraftigt ökad risk för diabetes. Risken att insjukna i diabetes är lägre hos dem som dricker alkohol och hos dem som dricker mycket kaffe, men den är högre hos dem som dricker söta drycker. Däremot leder inte råd om lågfettkost till minskad risk att insjukna i diabetes jämfört med råd om en kost med standardinnehåll av fett, bland kvinnor med fetma som har passerat klimakteriet. Kunskapsluckor. Det går inte att bedöma om andra typer av kost eller dryck har betydelse för sjuklighet eller dödlighet hos personer med fetma. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. Underlaget är också otillräckligt för att bedöma effekten på dödlighet, sjuklighet eller viktminskning hos personer med fetma av följande studerade livsmedel: frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, baljväxter, potatis, sojaprodukter, kött och charkuteriprodukter.
  09/2013; Swedish Council on Health Technology Assessment., ISBN: 978-97-85413-59-1
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: To examine the relationships of nut consumption, metabolic syndrome (MetS), and obesity in the Adventist Health Study-2, a relatively healthy population with a wide range of nut intake. Cross-sectional analysis was conducted on clinical, dietary, anthropometric, and demographic data of 803 adults. MetS was defined according to the American Heart Association and the National Heart, Lung, and Blood Institute diagnostic criteria. We assessed intake of total nuts, tree nuts and peanuts, and also classified subjects into low tree nut/low peanut (LT/LP), low tree/high peanut (LT/HP), high tree nut/high peanut (HT/HP), and high tree/low peanut (HT/LP) consumers. Odds ratios were estimated using multivariable logistic regression. 32% of subjects had MetS. Compared to LT/LP consumers, obesity was lower in LT/HP (OR = 0.89; 95% CI = 0.53, 1.48), HT/HP (OR = 0.63; 95% CI = 0.40, 0.99) and HT/LP (OR = 0.54; 95% CI = 0.34, 0.88) consumers, p for trend = 0.006. For MetS, odds ratios (95% CI) were 0.77 (0.47, 1.28), 0.65 (0.42, 1.00) and 0.68 (0.43, 1.07), respectively (p for trend = 0.056). Frequency of nut intake (once/week) had significant inverse associations with MetS (3% less for tree nuts and 2% less for total nuts) and obesity (7% less for tree nuts and 3% less for total nuts). Tree nuts appear to have strong inverse association with obesity, and favorable though weaker association with MetS independent of demographic, lifestyle and dietary factors.
  PLoS ONE 01/2014; 9(1):e85133. DOI:10.1371/journal.pone.0085133 · 3.23 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The past few decades have witnessed a rapid rise in nutrition-related disorders such as obesity in the United States and over the world. Traditional nutrition research has associated various foods and nutrients with obesity. Recent advances in genomics have led to identification of the genetic variants determining body weight and related dietary factors such as intakes of energy and macronutrients. In addition, compelling evidence has lent support to interactions between genetic variations and dietary factors in relation to obesity and weight change. Moreover, recently emerging data from other 'omics' studies such as epigenomics and metabolomics suggest that more complex interplays between the global features of human body and dietary factors may exist at multiple tiers in affecting individuals' susceptibility to obesity; and a concept of 'personalized nutrition' has been proposed to integrate this novel knowledge with traditional nutrition research, with the hope ultimately to endorse person-centric diet intervention to mitigate obesity and related disorders.
  Annals of Medicine 04/2014; 46(5). DOI:10.3109/07853890.2014.891802 · 3.89 Impact Factor
Show more