Article

Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pomników i rezerwatów przyrody (Inanimate nature conservation in Poland with particular reference to nature monuments and nature reserves)

01/2012;
1 Bookmark
 · 
228 Views
  • Zabytki przyrody nieożywionej, czyli dobro nie powszechnego użytku. M Gonera . 199-204.
  • Framework of European geosites in Poland. Z Alexandrowicz . 63-87.
  • Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Z Alexandrowicz, M Drzał, Kozłowski .

Full-text

View
68 Downloads
Available from
May 23, 2014