Article

Performance of RTK Positioning in Forest Conditions: Case Study

Journal of Surveying Engineering (Impact Factor: 0.91). 01/2009; 135(3):125-130. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9453(2009)135:3(125)

ABSTRACT This paper presents the performance of the real-time kinematic (RTK) technique in very severe conditions. The measurements were conducted in forest conditions during two different experiments. Two Global Positioning System receivers were used: an Ashtech Z-Surveyor and a Z-Xtreme. Radiomodems were used for transmitting RTK corrections from a reference station to a rover. The RTK measurements were performed during quite good satellite configuration. The use of RTK technology, based on the Ashtech Z-Xtreme receiver as a rover in forest terrain, allowed centimeter accuracy to be obtained. However, practical experiments showed that there is a need for redundant independent RTK solutions based on repeated independent ambiguity reinitializations. Although gross errors might occur, the RTK technique can be very helpful technology for centimeter positioning in woodland areas.

4 Bookmarks
 · 
191 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This paper presents a method for the surveying and reliable processing of GNSS observations in rapid and ultra-rapid static surveying for determination of control point coordinates. The presented technique allows for reliable determination of coordinates, even in the case of highly difficult observation conditions, e.g. for control points situated along forest edges or entirely in the forest, near buildings or in the vicinity of the power transmission lines. The paper also analyzes different projects of the GPS/GLONASS networks from the perspective of their credibility and reliability. The control point coordinates are determined by three GNSS receivers positioned in line on a special base providing a credible control of GNSS baselines during rapid and ultra-rapid static surveys. The GNSS receivers are separated by the distance of 0.5 m. Given the gross errors in baseline coordinates determined that happen in practice, simultaneous use of three receivers for position determination of a control point allows reliable determination of the coordinates even under significantly obstructed access to satellites. The practical surveys were conducted using Topcon and Trimble receivers using real and virtual reference stations. The presented survey and GNSS data processing methodology allows obtaining centimeter-level accuracy in a few minutes of GPS/GLONASS observations, for control points located in obstructed conditions.
  Journal of Surveying Engineering 11/2013; 139(4):188-193. · 0.91 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Techniki pomiarów satelitarnych z wykorzystaniem systemów GPS i GLONASS stały się obecnie jedną z głównych technologii pomiarowych w pracach geodezyjnych. Chociaż zaleca się, aby pomiary satelitarne przeprowadzać tylko na otwartym terenie, to jednak praktyka pokazuje, że często istnieje konieczność wyznaczania położenia punktów w utrudnionych warunkach obserwacyjnych, np. w przypadku osnów leśnych. Wiarygodność osiąganych współrzędnych, tzn. ich odporność na błędy grube staję się parametrem kluczowym, szczególnie przy pomiarach RTK. W poniższym artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych w utrudnionych warunkach pomiarowych, przy użyciu nowej technologii wiarygodnego pozycjonowania RTK, która jest rezultatem badań pozycjonowania GNSS w utrudnionych warunkach obserwacyjnych, prowadzonych w Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do badań wykorzystano system stacji referencyjnych ASG-EUPOS oraz trzy ruchome odbiorniki HiperPro firmy TOPCON, umożliwiające pomiar metodą RTK przy użyciu dwóch systemów nawigacyjnych: GPS i GLONASS. Pozwoliło to autorom na pokazanie wpływu dołączenia dodatkowych satelitów niezależnego systemu na osiągane dokładności i wiarygodności uzyskanych rezultatów. Opracowana technologia umożliwia przeprowadzenie pomiarów satelitarnych z częstotliwością 10 Hz, dzięki czemu uzyskuje sie znacznie obszerniejszy materiał obserwacyjny. Na koniec pracy przedstawiono praktyczne wyniki pozycjonowania RTK (GPS/GLONASS) z wykorzystaniem nowej technologii pomiaru. Pomiary RTK wykonano na punkcie osnowy geodezyjnej, zlokalizowanej w lesie o prawie całkowicie utrudnionym dostępie do satelitów. Badania praktyczne wykazały, że przedstawiona technologia pomiarów RTK umożliwia otrzymanie wiarygodnych współrzędnych o dokładności centymetrowej, przy bardzo dużych utrudnieniach w dostępie do satelitów GNSS.
  Przegląd Geodezyjny. 07/2013; 7:3-9.
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Precise estimates of the covariance parameters are essential in least-squares collocation (LSC) in the case of increased accuracy requirements. This paper implements restricted maximum likelihood (REML) method for the estimation of three covariance parameters in LSC with the Gauss-Markov second-order function (GM2), which is often used in interpolation of gravity anomalies. The estimates are then validated with the use of an independent technique, which has been often omitted in the previous works that are confined to covariance parameters errors based on the information matrix. The crossvalidation of REML estimates with the use of hold-out method (HO) helps in understanding of REML estimation errors. We analyzed in detail the global minimum of negative log-likelihood function (NLLF) in the estimation of covariance parameters, as well, as the accuracy of the estimates. We found that the correlation between covariance parameters may critically contribute to the errors of their estimation. It was also found that knowing some intrinsic properties of the covariance function may help in the scoring process.
  Studia Geophysica et Geodaetica 03/2014; 58. · 0.98 Impact Factor

Full-text

View
90 Downloads
Available from
May 30, 2014