Article

The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences

Interdisciplinary Science Reviews (Impact Factor: 0.38). 08/2011; 36(3):209-213. DOI: 10.1179/030801811X13082311482537
2 Followers
 · 
217 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: IS human 20th-century mathematics a natural or an arbi­ trary logical construct? Some insight into this ill-posed but fascinating question is gained from the study of mathematical physics. A number of ideas introduced by physical rather than mathematical necessity turn out later to be mathematically useful. (Equilibrium statistical mechan­ ics has been a particularly rich source of such ideas.) In view of this the author argues that our mathematics may be much more arbitrary than we usually like to think.
  Bulletin of the American Mathematical Society 07/1988; 19(1988). DOI:10.1090/S0273-0979-1988-15634-0 · 1.17 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: de wiskundigen het met hun abstracte materiaal, dat bovendien sterk voortbouwt op eerdere resultaten, veel moeilijker dan hun collega’s in de natuurwetenschappen. Uiteraard kampte de schrijver van dit hoofdstuk ook met bovengenoemde,problemen. Om de lezer gevoel bij te brengen van het belang van nieuwe wiskundige ontwikkelingen, moeten de betreende,begrippen eigenlijk tot in enig technisch detail worden uitgelegd. Dan kom je al gauw tot een omvang van honderden i.p.v. 20 pagina’s. Ik heb er daarom voor gekozen om veel aan- dacht te besteden aan anderssoortige aspecten van de nieuwe wiskundige ontwikkelingen: trends en nieuwe werkvormen. Voor ´e´en onderwerp, Lie-theorie, heb ik een wat langere lijn gemaakt om de dynamiek van de (vooral zuivere) wiskunde te illustreren, waarbij steeds verdergaande verbanden tussen deelgebieden van wiskunde worden gelegd, en waarbij nieuwe idee¨en zoals quantisatie en deformatie over een breed front en gedurende lange tijd richtinggevend kunnen zijn. 2 Groei van de wiskunde

Preview

Download
9 Downloads