Zhao, S. et al. Functional link between ataxia-telangiectasia and Nijmegen breakage syndrome gene products. Nature 405, 473-477

Department of Molecular Medicine/Institute of Biotechnology, The University of Texas Health Science Center at San Antonio, 78245-3207, USA.
Nature (Impact Factor: 41.46). 05/2000; 405(6785):473-477. DOI: 10.1038/35013083

ABSTRACT

Ataxia telangiectasia (A-T) and Nijmegen breakage syndrome (NBS) are recessive genetic disorders with susceptibility to cancer and similar cellular phenotypes. The protein product of the gene responsible for A-T, designated ATM, is a member of a family of kinases characterized by a carboxy-terminal phosphatidylinositol 3-kinase-like domain. The NBS1 protein is specifically mutated in patients with Nijmegen breakage syndrome and forms a complex with the DNA repair proteins Rad50 and Mre11. Here we show that phosphorylation of NBS1, induced by ionizing radiation, requires catalytically active ATM. Complexes containing ATM and NBS1 exist in vivo in both untreated cells and cells treated with ionizing radiation. We have identified two residues of NBS1, Ser 278 and Ser 343 that are phosphorylated in vitro by ATM and whose modification in vivo is essential for the cellular response to DNA damage. This response includes S-phase checkpoint activation, formation of the NBS1/Mre11/Rad50 nuclear foci and rescue of hypersensitivity to ionizing radiation. Together, these results demonstrate a biochemical link between cell-cycle checkpoints activated by DNA damage and DNA repair in two genetic diseases with overlapping phenotypes.

Download full-text

Full-text

Available from: Jerry W Shay, Jun 24, 2014
 • Source
  • "The patient was re-evaluated and a rare mutation in the NBN gene was found, resulting in the final diagnosis of NBS [76]. The molecular pathways of these two diseases clearly overlap [135,137]. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Nijmegen breakage syndrome (NBS) is a rare autosomal recessive syndrome of chromosomal instability mainly characterized by microcephaly at birth, combined immunodeficiency and predisposition to malignancies. Due to a founder mutation in the underlying NBN gene (c.657_661del5) the disease is encountered most frequently among Slavic populations. The principal clinical manifestations of the syndrome are: microcephaly, present at birth and progressive with age, dysmorphic facial features, mild growth retardation, mild-to-moderate intellectual disability, and, in females, hypergonadotropic hypogonadism. Combined cellular and humoral immunodeficiency with recurrent sinopulmonary infections, a strong predisposition to develop malignancies (predominantly of lymphoid origin) and radiosensitivity are other integral manifestations of the syndrome. The NBN gene codes for nibrin which, as part of a DNA repair complex, plays a critical nuclear role wherever double-stranded DNA ends occur, either physiologically or as a result of mutagenic exposure. Laboratory findings include: (1) spontaneous chromosomal breakage in peripheral T lymphocytes with rearrangements preferentially involving chromosomes 7 and 14, (2) sensitivity to ionizing radiation or radiomimetics as demonstrated in vitro by cytogenetic methods or by colony survival assay, (3) radioresistant DNA synthesis, (4) biallelic hypomorphic mutations in the NBN gene, and (5) absence of full-length nibrin protein. Microcephaly and immunodeficiency are common to DNA ligase IV deficiency (LIG4 syndrome) and severe combined immunodeficiency with microcephaly, growth retardation, and sensitivity to ionizing radiation due to NHEJ1 deficiency (NHEJ1 syndrome). In fact, NBS was most commonly confused with Fanconi anaemia and LIG4 syndrome. Genetic counselling should inform parents of an affected child of the 25% risk for further children to be affected. Prenatal molecular genetic diagnosis is possible if disease-causing mutations in both alleles of the NBN gene are known. No specific therapy is available for NBS, however, hematopoietic stem cell transplantation may be one option for some patients. Prognosis is generally poor due to the extremely high rate of malignancies. Zespół Nijmegen (Nijmegen breakage syndrome; NBS) jest rzadkim schorzeniem z wrodzoną niestabilnością chromosomową dziedziczącym się w sposób autosomalny recesywny, charakteryzującym się przede wszystkim wrodzonym małogłowiem, złożonymi niedoborami odporności i predyspozycją do rozwoju nowotworów. Choroba występuje najczęściej w populacjach słowiańskich, w których uwarunkowana jest mutacją założycielską w genie NBN (c.657_661del5). Do najważniejszych objawów zespołu zalicza się: małogłowie obecne od urodzenia i postępujące z wiekiem, charakterystyczne cechy dysmorfii twarzy, opóźnienie wzrastania, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim do umiarkowanego oraz hipogonadyzm hipogonadotropowy u dziewcząt. Na obraz choroby składają się także: niedobór odporności komórkowej i humoralnej, który jest przyczyną nawracających infekcji, znaczna predyspozycja do rozwoju nowotworów złośliwych (zwłaszcza układu chłonnego), a także zwiększona wrażliwość na promieniowanie jonizujące. Wyniki badań laboratoryjnych wykazują: (1) spontaniczną łamliwość chromosomów w limfocytach T krwi obwodowej, z preferencją do rearanżacji chromosomów 7 i 14, (2) nadwrażliwość na promieniowanie jonizujące lub radiomimetyki, co można wykazać metodami in vitro, (3) radiooporność syntezy DNA, (4) hipomorficzne mutacje na obu allelach genu NBN, oraz (5) brak w komórkach pełnej cząsteczki białka, nibryny. Małogłowie i niedobór odporności występują także w zespole niedoboru ligazy IV (LIG4) oraz w zespole niedoboru NHEJ1. Rodzice powinni otrzymać poradę genetyczną ze względu na wysokie ryzyko (25%) powtórzenia się choroby u kolejnego potomstwa. Możliwe jest zaproponowanie molekularnej diagnostyki prenatalnej jeżeli znane są obie mutacje będące przyczyną choroby. Nie ma możliwości zaproponowania specyficznej terapii, ale przeszczep szpiku może być alternatywą dla niektórych pacjentów. Generalnie prognoza nie jest pomyślna z uwagi na wysokie ryzyko rozwoju nowotworu.
  Orphanet Journal of Rare Diseases 02/2012; 7(1):13. DOI:10.1186/1750-1172-7-13 · 3.36 Impact Factor
 • Source
  • "Several investigations suggest that the Mre11-Rad50-Nbs1 (MRN) complex is involved in ATM activation and recruitment to the sites of DSBs (Uziel et al, 2003; Cerosaletti & Concannon, 2004), because attenuated activation and no recruitment of ATM to DSBs upon damage were found in Mre11-and Nbs1-deficient cell lines. Earlier studies have shown that MRN lies downstream of the ATM mediated DNA damage signalling pathway because ATM can phosphorylate the components of the MRN complex in response to IR (Lim & Ki, 2000; Wu & Ranganathan, 2000; Zhao & Weng, 2000). However, further analyses demonstrate that the MRN complex is more like an upper actor of ATM pathway (Uziel et al, 2003;Difilippantonio et al, 2005; Carson et al, 2003). "

  DNA Replication-Current Advances, 08/2011; , ISBN: 978-953-307-593-8
 • Source
  • "The middle part of the NBS1 protein consists of a series of phosphorylation sites, which are specific targets of the ATM kinase. However, the function of these phosphorylation sites in DDR, especially of the DDR downstream effectors, CHK2 and SMC1 phosphorylation, is controversially discussed (Wu et al., 2000; Zhao et al., 2000; Buscemi et al., 2001; Kim et al., 2002; Yazdi et al., 2002; Lee et al., 2003; Lee and Paull, 2005; Difilippantonio et al., 2007). Using gene targeting technology, a point mutation was introduced into the Nbs1 T278 site that abolishes phosphorylation and the Nbs1 T278A mutant protein expressed at a physiological level in mice. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: NBS1, mutated in Nijmegen breakage syndrome (NBS), senses the DNA double strand breaks (DSBs) and initiates the DNA damage response (DDR) by activating ATM kinase. Meanwhile, NBS1 is phosphorylated by ATM at Serine 278 and Serine 343 and thereby assists the activation of the ATM downstream targets. To study the physiological function of the Nbs1 phosphorylation, we have knocked in a point mutation in the moue genome that results in the replacement of Threonine 278 (equivalent to the human Serine 278) by Alanine. The Nbs1(T278A) knock-in mice develop normally and show no gross defects. The mutation of this phosphorylation site does not affect the proliferation or genomic stability. Ionizing radiation (IR) of primary Nbs1(T278A) MEFs reveals no obvious defects in the Chk2 phosphorylation at 1Gy, but a delayed phosphorylation of Chk2 and Smc1 only at intermediate (4.5Gy) and high (10Gy) doses, respectively. In contrast to Serine 343 mutant, Threonine 278 mutation has no effect on the HU-induced ATR-Chk1 activation. Our study thus shows that Nbs1 phosphorylation at the Threonine 278 is dispensable for mouse development and plays a differential function in assisting the DDR of downstream effectors in vivo, depending on the doses of DNA damage.
  Mechanisms of ageing and development 06/2011; 132(8-9):382-8. DOI:10.1016/j.mad.2011.05.001 · 3.40 Impact Factor
Show more