Article

[Research on quality registries provides clinical benefit. Results from the National Prostate Cancer Registry].

Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Urologi och andrologi, Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Lakartidningen 109(26-28):1294-7.
Source: PubMed
0 Followers
 · 
63 Views