Article

A responsive parenting intervention: The optimal timing across early childhood for impacting maternal behaviors and child outcomes

Children's Learning Institute, University of Texas Health Science Center, Department of Pediatrics, Houston, TX 77030, USA.
Developmental Psychology (Impact Factor: 3.21). 10/2008; 44(5):1335-53. DOI: 10.1037/a0013030
Source: PubMed

ABSTRACT This study examined the optimal timing (infancy, toddler-preschool, or both) for facilitating responsive parenting and the intervention effects on maternal behaviors and child social and communication skills for children who vary in biological risk. The intervention during infancy, Playing and Learning Strategies (PALS I), showed strong changes in maternal affective-emotional and cognitively responsive behaviors and infants' development. However, it was hypothesized that a 2nd intervention dose in the toddler-preschool period was needed for optimal results. Families from the PALS I phase were rerandomized into either the PALS II, the toddler-preschool phase, or a Developmental Assessment Sessions condition, resulting in 4 groups. Facilitation of maternal warmth occurred best with the PALS I intervention, while cognitive responsive behaviors were best supported with the PALS II intervention. Behaviors that required responsiveness to the child's changing signals (contingent responsiveness, redirecting) required the intervention across both the early and later periods.

0 Bookmarks
 · 
82 Views
 • Early Education and Development 11/2013; 25(1):19-35. DOI:10.1080/10409289.2013.764225 · 0.84 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: We know quite a lot about factors of resilience, but much less about development of a resilient personality. Perceived self-efficacy is one of the theoretical concepts that sheds light on psychological resilience of an individual. Efficacy of one's own influence is not innate but formed during development. It develops through experiences with managing a situation, modelling and also with how other people persuade us what we are able to do or what we cannot do. The way we guide a child through various life situations is important for supporting a healthy development, especially in stress situations. I introduce a model of development of psychological resilience using the self-efficacy concept (Bandura, 1997), social cognitive theory and Flammer’s (1995) model of development of control and self-efficacy. The model describes particular stages of child development and utilization of resources of perceived self-efficacy specifically according to the age of a child. Czech abstract Víme toho poměrně hodně o faktorech resilience, ale málo o vývoji odolné nebo resilientní osobnosti. Vnímaná vlastní účinnost (self-efficacy) je jedním z teoretických konceptů, které objasňují psychickou odolnost jedince. Účinnost vlastního vlivu se formuje v průběhu vývoje, není nám vrozená. Vyvíjejí se díky zkušenosti zvládnutí situace, modelováním, a tím, jak nás druzí lidé přesvědčují, co je v našich silách, nebo co nemůže dělat. Způsob, jakým provádíme dítě různými životními situacemi, je důležitý pro podporu zdravého rozvoje, zejména ve stresových situacích. Představím model vývoje psychické odolnosti při použití konceptu self-efficacy (Bandura, 1997), sociálně kognitivní teorie a Flammerova (1995) modelu vývoje kontroly a vlastní účinnosti. Model popisuje jednotlivá vývojová stádia v dětství a využití zdrojů vnímané vlastní účinnosti specificky podle věku dítěte.
  Psychologické dny, Olomouc; 09/2012
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This tutorial provides an overview of major considerations in the design and implementation of research on outcomes of parenting interventions. It is offered in the context of escalating interest in the use of rigorous research designs for determining effective strategies for improving parents’ contributions to the well-being of their children. The tutorial provides guidance on preliminary work for conducting an outcome study, sampling, research designs that permit causal inference, options for comparison conditions, the measurement of implementation fidelity and parent/child outcomes, and basic considerations in outcome analyses.
  Parenting 10/2013; 13(4):266-284. DOI:10.1080/15295192.2013.832571 · 1.13 Impact Factor

Full-text (2 Sources)

Download
46 Downloads
Available from
May 27, 2014