Article

J. Boohekamp, R. Berghmans, W. Dondorp, G. de Wert, Zorg voor zwangere verslaafde vrouwen: rechtvaardiging van drang en dwang. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 2012, 3.

ABSTRACT

Zorg voor verslaafde zwangere vrouwen: rechtvaardiging van drang en dwang j. boonekamp, r. berghmans, w. dondorp, g. de wert achtergrond De praktijk van de zorg voor verslaafde zwangere vrouwen is gericht op de bescherming van het toekomstige kind. doel Bijdragen aan reflectie op en verantwoording van de praktijk; agendasetting voor nadere ethische discussie en onderzoek. methode Ethische analyse op basis van criteria voor drang en dwang, toegespitst op de Rotterdamse aanpak. resultaten Drang-en dwangmaatregelen impliceren een inbreuk op de handelingsvrijheid van de zwangere vrouw. Dat vraagt om een explicietere morele verantwoording dan tot nu toe in de praktijk wordt gegeven. conclusie Een morele verantwoording vraagt om nadere onderbouwing in termen van de proportionaliteit en subsidiariteit van specifieke vormen van drang en dwang. Het routinematig aanvragen van een prenatale voorlopige ondertoezichtstelling lijkt met die voorwaarden op gespannen voet te staan. Een belangrijk knelpunt is het ontbreken van juridische ruimte voor dwangmaatregelen in het belang van het kind vóór een zwangerschapsduur van 24 weken. [tijdschrift voor psychiatrie 54(2012)3, 000-000] trefwoorden drang, dwang, ethiek, verslaving, zwangerschap In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de bescherming van het nog onge-boren kind tegen mogelijke bedreigingen van diens toekomstige gezondheid en welzijn (Gezondheidsraad 2009). Verschillende ontwikke-lingen hebben daartoe geleid. Er is meer bekend over de schadelijkheid van het gebruik van mid-delen zoals heroïne, nicotine en alcohol voor de ontwikkeling van de foetus. Zaken als die van Savannah en 'het meisje van Nulde' hebben de bezorgdheid van burgers en beleidsmakers gevoed over tekortschietend ouderschap en discussie over ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties gestimuleerd (Onderzoeksraad voor Veiligheid 2011; rvz 2008). Er is minder tolerantie ten opzichte van gedrag van burgers dat henzelf of anderen schaadt en een groter dan gemiddeld beslag legt op overheidsgeld en -middelen (rvz 2010). En in de zorg zelf valt een verschuiving te constateren van een liberale benadering, waarin terughoudendheid bij ingrijpen in het leven van burgers centraal stond, naar een meer actieve, 'outreachende' benadering (Gezondheidsraad 2004). Een belangrijk element daarvan is dat men-sen met een beperkte autonomie en zelfredzaam-heid actief geholpen worden bij het versterken van hun autonomie, ook als zij daar zelf niet expliciet om vragen (Schermer 2003). De Rotterdamse aanpak van de zorg voor ver-slaafde zwangeren past in deze tendens naar min-der vrijblijvende hulpverlening. Men probeert de leefstijl van de vrouwen in kwestie actief te

Download full-text

Full-text

Available from: Ron Berghmans, Oct 02, 2015
0 Followers
 · 
29 Reads
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This article addresses the attempts to use criminal punishment to respond to pregnant women who take drugs in the United States. Although many have discussed why this approach is harmful, none have done so by examining the effects of the underlying philosophical justification for punishment appealed to in these cases, that of retribution. I examine explicitly the discourse created by the retributive criminal punishment of pregnant women in a way that has not been done before. I show that this discourse works to promote fetal personhood, individualizes blame for fetal harm, and highlights pregnant women as the primary source of fetal harm. Ultimately, this discourse perpetuates an ideology that forces women to have to bear all of the costs associated with pregnancy and allows the political community, and society as a whole, to ignore any areas of collective responsibility that it may have to promote successful reproduction. Even if criminalization of pregnant drug users fails as a legal remedy, as it mostly has in the USA, or is not even attempted, as is the case in the UK, the discourse about pregnancy perpetuated by retributive punishment of pregnant drug users must be directly challenged as a useful way of understanding the social issue of reproduction. This article is an attempt to lay out that challenge.
  Social &amp Legal Studies 09/2005; 14(3):359-386. DOI:10.1177/0964663905054909 · 0.53 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Childhood neglect and poor child-parent relationships have been reported to increase substance use disorders susceptibility. Stressful environmental factors, including emotional neglect, could affect individual personality traits and mental health, possibly inducing stable changes in hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis and brain mono-amine function, in turn involved in addictive behavior vulnerability. Therefore, we decided to investigate homovanillic (HVA) and prolactin (PRL) plasma levels, as expression of possible changes in dopamine function, ACTH and cortisol plasma levels, as measures of HPA axis function, and concomitant psychiatric symptoms profile in abstinent cocaine addicts, in relationship to their childhood history of neglect and poor parental care perception. Fifty abstinent cocaine dependent patients, and 44 normal controls, matched for age and sex, were submitted to a detailed psychiatric assessment (DSM IV criteria). All patients and controls completed the Symptoms Check List-90 (SCL-90) and the Buss Durkee Hostility Inventory (BDHI), to evaluate psychiatric symptoms frequency and aggressiveness levels. The Childhood Experience of Care and Abuse-Questionnaire (CECA-Q) and Parental Bonding Instrument (PBI) have been used to retrospectively investigate parent-child relationships. Blood samples were collected to determine HVA, PRL, ACTH and cortisol basal plasma levels. Cocaine addicted individuals in general showed significantly lower HVA, and higher PRL, ACTH and cortisol basal levels respect to controls. In particular, neuroendocrine changes characterized cocaine addicts with childhood history of neglect and low perception of parental care. Obsessive-compulsive, depression and aggressiveness symptoms have been found related to poor parenting, inversely associated to HVA levels and directly associated to PRL, ACTH and cortisol levels. These findings suggest the possibility that childhood experience of neglect and poor parent-child attachment may partially contribute to a complex neurobiological derangement including HPA axis and dopamine system dysfunctions, playing a crucial role in addictive and affective disorders susceptibility.
  Neuroscience & Biobehavioral Reviews 09/2007; 33(4):601-10. DOI:10.1016/j.neubiorev.2007.08.002 · 8.80 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: In the Netherlands there is a growing debate over the possibility of introducing 'compassionate interference' as a form of good psychiatric care. Instead of respecting the autonomy of the patient by adopting an attitude of non-interference, professional carers should take a more active and committed role. There was a great deal of hostile reaction to this suggestion, the most commonly voiced criticism being that it smacked of 'modern paternalism.' Still, the current conception of care leaves us with a paradox. On the one hand patients are regarded as individuals who have a strong interest in (and a right to) freedom and non-interference; on the other hand many of them have a desperate need for flourishing, viable relationships. In fact, part of their problem is that they cannot relate very well with other people. This creates a dichotomy, because respecting patients' autonomy often means that they cannot be given the help they so desperately need. In this respect current care practices do not answer the caring needs of these patients. The criticism on care practices is to be considered as important. It invites us to reexamine and reevaluate the current conception of caring relationships and its main values. In line with this reexamination an alternative perspective on care is introduced in this paper, a perspective in which 'compassionate interference' is not so much a threat to autonomy, but a means of attaining autonomy. For this we need a different definition of autonomy than that commonly used in current care practice.
  Bioethics 08/1999; 13(3-4):358-68. · 1.48 Impact Factor