Flora ojczysta - polski multimedialny klucz do oznaczania roślin.

Wiadomości Botaniczne 01/2001;

ABSTRACT

"Flora ojczysta" - a Polish multimedia key for vascular plants

PDF for this issue is available here:
http://www.ib-pan.krakow.pl/pubs-pdf/Wiadomosci%20Botaniczne/2001/45_a53-140.pdf

Download full-text

Full-text

Available from: WOJCIECH BORKOWSKI,