Article

Flora ojczysta - polski multimedialny klucz do oznaczania roślin.

Wiadomości Botaniczne 01/2001;

ABSTRACT "Flora ojczysta" - a Polish multimedia key for vascular plants

PDF for this issue is available here:
http://www.ib-pan.krakow.pl/pubs-pdf/Wiadomosci%20Botaniczne/2001/45_a53-140.pdf

0 0
 · 
0 Bookmarks
 · 
277 Views

Full-text

View
87 Downloads
Available from
Feb 27, 2013