Article

Trakya Bölgesi (Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale) Chironomid (Chironomidae; Diptera) Faunası

Journal of Fisheries & Aquatic Sciences Cilt Sayı/Issue 01/2006; 23:1-2.

ABSTRACT Fauna of Chironomid (Chironomidae; Diptera) in Turkish Thrace Region (Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul and Çanakkale). In this Study, Chironomidae (Diptera) larvae collected from 171 localities; rivers and stagnant waters in the Turkish Thrace from Kırklareli and Tekirdağ provinces, İstanbul and Çanakkale between July 2000 – August 2001 are evaluated taxonomically. 56 genus and 102 species from Tanypodinae, Orthocladiinae, Prodiamesinae and Chironominae subfamilies that belongs to Chironomidae family were determined. From these species, 28 of them are new records for Turkey's fauna of Turkish Thrace. Halocladius (Halocladius) millenarius (Santos Abreu), Endochironomus albipennis (Mg.), Glyptotendipes signatus Lenz., Microchironomus tener (K.) and Parachironomus vitiosus M. species are new records for Chironomidae fauna of Turkey. Özet: Bu çalışmada, Temmuz 2000 – Ağustos 2001 yılları arasında Trakya bölgesinde Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları ile İstanbul ve Çanakkale'nin Trakya bölgesinde bulunan 171 lokalitedeki akarsu ve durgun sulardan toplanan Chironomidae (Diptera) larvaları taksonomik açıdan değerlendirilmiştir. Chironomidae familyasının Tanypodinae, Orthocladiinae, Prodiamesinae ve Chironominae alt familyalarına ait toplam 56 cins, 102 tür saptanmıştır. Bu türlerden 28'i Türkiye'nin Trakya Chironomidae faunası, Halocladius (Halocladius) millenarius (Santos Abreu), Endochironomus albipennis (Mg.), Glyptotendipes signatus Lenz, Microchironomus tener (K.) ve Parachironomus vitiosus M. türleri Türkiye Chironomidae faunası için yeni kayıtlardır. Anahtar Kelimeler: Diptera, Chironomidae, larva, taksonomi, Trakya, Türkiye. *Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (Proje no: TUBAP – 320) tarafından desteklenmiştir.

Download full-text

Full-text

Available from: Nurcan Özkan, Mar 19, 2015
2 Followers
 · 
483 Views
  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Systematiek De indeling van de Orthocladiinae levert zo mogelijk nog meer problemen op dan die van de andere subfamilies van de Chironomidae. Momenteel is het algemeen gebruikelijk de groep in vier subfamilies te splitsen: Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae en Telmatogetoninae (zie bijv. Saether, 1979a; Ferrarese & Rossaro, 1981; Cranston, 1982). In oudere literatuur worden deze subfamilies vaak niet onderscheiden of wordt een andere indeling gemaakt (Brundin, 1956; Pankratova, 1970; Fittkau & Reiss, 1978). De Telmatogetoninae leven uitsluitend marien en zullen hier buiten beschouwing blijven. De verschillen tussen de larven van de overige subfamilies zijn voor een determineerwerk onpraktisch. Zo is het belangrijkste kenmerk van de Diamesinae-larven gelegen in de bouw van de hypopharynx en het verschil in de bouw van de antenne is niet bij alle soorten duidelijk. Daarom zijn in dit hoofdstuk de drie subfamilies nog als vanouds tesamen genomen en bij de beschrijvingen als één geheel alfabetisch gerangschikt. De alfabetische in plaats van systematische rangschikking is ingegeven door het grote aantal
  • New Chironomidae (Diptera) Species Determined in East Anatolia (in Turkish). Doğa Tr. . 1987. J. of Biology 51-58.