Article

Niet-herkend hartfalen bij oudere patiënten met chronisch obstructieve longziekte

Huisarts en wetenschap 12/2005; 48(12):122-128. DOI: 10.1007/BF03084158

ABSTRACT Rutten FH, Cramer M-J, Grobbee DE, Sachs APE, Kirkels JH, Lammers J-W, Hoes AW. Niet-herkend hartfalen bij oudere patiënten
met chronisch obstructieve longziekte. Huisarts Wet 2005;48(12):602-8.

Doel Vaststellen van de prevalentie van nog onbekend hartfalen bij oudere patiënten met chronisch obstructieve longziekte (COPD)
in een stabiele fase van hun ziekte.

Methode Wij deden een cross-sectioneel onderzoek waarbij wij patiënten van 65 jaar en ouder uitnodigden op onze polikliniek die van
hun huisarts de ICPC-code chronische bronchitis of COPD hadden gekregen. Patiënten die al een (door een cardioloog) echocardiografisch
vastgestelde diagnose hartfalen hadden, kregen geen uitnodiging. Alle deelnemers (n=405) werden uitgebreid onderzocht door
middel van anamnese (met voorgeschiedenis), lichamelijk onderzoek, longfoto, elektrocardiografie, bloedonderzoek, echocardiografie
en longfunctieonderzoek. Als gouden standaard voor de diagnose hartfalen en/of COPD gebruikten we de mening van een panel
dat bestond uit twee cardiologen, een huisarts en een longarts. Dit panel baseerde de diagnose hartfalen op alle beschikbare
resultaten van de diagnostische onderzoeken. Conform de diagnostische criteria van de Europese Sociëteit voor Cardiologie
(ESC) was er sprake van hartfalen indien er klachten waren die pasten bij hartfalen in combinatie met echocardiografisch vastgestelde
(systolische en/of diastolische) ventrikeldisfunctie.

Voor de diagnose COPD golden de diagnostische criteria van de Global Initiative for COPD (GOLD).

Resultaten Van de 405 deelnemers hadden er 83 (20,5%, 95%-BI 16,7-24,8) hartfalen bij wie dat niet eerder onderkend was. Bij 42 patiënten
betrof het systolisch, bij 41 geïsoleerd diastolisch en bij niemand geïsoleerd rechtszijdig hartfalen. In totaal hadden 244
(60,2%) patiënten COPD volgens de GOLD-criteria, van wie 50 (20,5%, 95%-BI 15,6-26,1) in combinatie met hartfalen.

Conclusie Bij oudere patiënten met een huisartsdiagnose COPD of chronische bronchitis wordt hartfalen vaak niet herkend. Om de diagnostiek
en behandeling van hartfalen bij deze grote groep patiënten te verbeteren is nauwere samenwerking tussen huisarts, longarts
en cardioloog nodig.

COPD-hart- en vaatziekten-hartfalen-onderzoek-ouderen

0 Followers
 · 
116 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Hoefman E, Van Weert HCPM, Reitsma JB, Koster RW, Bindels PJE. De opbrengst van eventrecorders bij de diagnostiek van hartritmestoornissen in de huisartsenpraktijk: een gerandomiseerd effectonderzoek. Huisarts Wet 2005;48(12):597-602. Doel Omdat klachten van hartkloppingen en lichtheid in het hoofd meestal aanvalsgewijs voorkomen, is het voor huisartsen moeilijk om te bepalen bij welke patiënten verdere diagnostiek nodig is. In de specialistische setting zijn eventrecorders (CER) die de patiënt zelf kan activeren wanneer de klachten optreden effectief gebleken bij de diagnostiek van die klachten. Wij bepaalden de opbrengst en het gebruiksgemak van deze eventrecorders in de huisartsenpraktijk. Methode Een prospectief gerandomiseerd effectonderzoek in de huisartsenpraktijk onder patiënten met een nieuwe klacht van hartkloppingen of lichtheid in het hoofd. De primaire uitkomst was het verschil in aantal verklaarde episoden. Secundaire uitkomsten waren het aantal en de aard van de vastgestelde ritmestoornissen en het gebruiksgemak. Resultaten Het aantal patiënten zonder diagnose was lager in de interventiegroep dan in de controlegroep (17% versus 38%; RR 0,5; 95%-BI 0,3-0,7). In de interventiegroep werd veel vaker een cardiale diagnose gesteld dan in de controlegroep (76% versus 27%; RR 2,5; 95%-BI 1,8-3,5) en werden meer relevante ritmestoornissen gevonden (RR 3,2; 95%-BI 1,5-6,8). Patiënten bleken goed in staat om het apparaatje correct te gebruiken. Conclusie Een CER is een goed te gebruiken en effectieve diagnostische methode voor patiënten met aanvalsgewijze klachten, die kunnen duiden op een hartritmestoornis. Implementatie in de huisartsenpraktijk zou gepaard moeten gaan met verder onderzoek naar patiënt- en klachtkarakteristieken die zouden kunnen bijdragen aan een selectiever gebruik. Ook de benodigde registratieduur dient nader te worden onderzocht. Hoefman E, Van Weert HCPM, Reitsma JB, Koster RW, Bindels PJE. Diagnostic yield of patient-activated loop recorders for detecting heart rhythm abnormalities in general practice: a randomised clinical trial. Huisarts Wet 2005;48(12):597-602. Background Palpitations and light-headedness often occur paroxysmally and are therefore difficult to diagnose. The problems for the GP lie in: (a) too many diagnostic interventions in cases of worried but well patients, and (b) shortcomings in diagnosis for potentially life-threatening complaints. Objectives Patient-activated continuous loop event recorders (CERs) have proved successful in the diagnosis of cardiac arrhythmia episodes in secondary care. We tested the diagnostic yield of these devices in general practice. Method A randomised clinical trial in general practice. Consecutive patients with complaints of palpitations or light-headedness were randomised either to usual care or to usual care plus CER. The main outcome was the difference in the number of explained episodes. Secondary outcomes were the differences in the number and character of cardiac diagnoses and the user-friendliness of the CER. Results There were fewer patients without a diagnosis in the intervention group than in the control group (17% v. 38%; RR = 0.5; 95%-CI 0.3 to 0.7) and more patients with a cardiac diagnosis (67% v. 27%: RR = 2.5, 95%-CI 1.8 to 3.5). More relevant cardiac arrhythmias were detected (22% v. 7%) with event recording than with usual care (RR = 3.2; 95%-CI = 1.5 to 6.8). Conclusion Patient-activated CERs are useful and effective diagnostic tools in primary care patients with palpitations or light-headedness. More research is required into patient characteristics and selection criteria in order to fine-tune the use of these devices in primary care. diagnostiek-ECG-hart- en vaatziekten-hartritmestoornis-onderzoek-RCT
  Huisarts en wetenschap 12/2005; 48(12):114-121. DOI:10.1007/BF03084157
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Many patients with chronic heart failure (CHF) receive treatment in primary care, but data have shown that the quality of care for these patients needs to be improved. We aimed to evaluate the impact and feasibility of a programme for improving primary care for patients with CHF. An observational study was performed in 19 general practices in the south-eastern part of the Netherlands, evaluation involving 15 general practitioners and 77 CHF patients. The programme for improvement comprised educational and organizational components and was delivered by a trained practice visitor to the practices. The evaluation was based on case registration forms completed by health professionals and telephone interviews. Management relating to diet and physical exercise seemed to have improved as eight patients were referred to dieticians and five to physiotherapists. The seasonal influenza vaccination rate increased from 94% to 97% (75/77). No impact on smoking was observed. Pharmaceutical treatment was adjusted according to guideline recommendations in 12% of the patients (9/77); 7 patients started recommended medication and 2 patients received dosage adjustments. General practitioners perceived the programme to be feasible. Clinical task delegation to nurses and assistants increased in some practices, but collaboration with other healthcare providers remained limited. The improvement programme proved to have moderate impact on patient care. Its effectiveness should be tested in a larger rigorous evaluation study using modifications based on the pilot experiences.
  BMC Health Services Research 01/2010; 10:8. DOI:10.1186/1472-6963-10-8 · 1.66 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Van Wijngaarden T, Dekker JH. Two confused patients. Huisarts Wet 2010;53(6):337–9. Van Wijngaarden T, Dekker JH. Two confused patients. Huisarts Wet 2010;53(6):337–9. Hyponatraemia, an electrolyte disturbance, is common in elderly individuals. Although it may have a long asymptomatic course, Hyponatraemia, an electrolyte disturbance, is common in elderly individuals. Although it may have a long asymptomatic course, it ultimately has serious consequences. The main cause of hyponatremia is the use of thiazide diuretics. Risk factors are it ultimately has serious consequences. The main cause of hyponatremia is the use of thiazide diuretics. Risk factors are old age, underweight, and an earlier episode of diuretic-associated hyponatremia. Doctors should be alert to signs of confusion, old age, underweight, and an earlier episode of diuretic-associated hyponatremia. Doctors should be alert to signs of confusion, malaise, and vomiting in patients taking diuretics. It might be useful to measure not only blood potassium but also blood malaise, and vomiting in patients taking diuretics. It might be useful to measure not only blood potassium but also blood sodium levels two weeks after patients older than 70 years have started taking a diuretic. sodium levels two weeks after patients older than 70 years have started taking a diuretic.
  Huisarts en wetenschap 06/2012; 2010(6):337-339. DOI:10.1007/s12445-010-0168-3