Article

Gehechtheid en internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij adolescenten

06/2004; 25(2):80-91. DOI: 10.1007/BF03060909
Source: OAI

ABSTRACT Het doel van dit onderzoek was om de relatie tussen kwaliteit van gehechtheid aan ouders en internaliserend en externaliserend
probleemgedrag van adolescenten na te gaan. In dit longitudinaal onderzoek, bestaande uit drie meetmomenten met steeds een
jaar tussentijd, verstrekten 288 adolescenten (gemiddeld 13,5 jaar tijdens de eerste meetronde) informatie over de kwaliteit
van de gehechtheidsrelatie met hun ouders en over hun eigen probleemgedrag. Zowel de kwaliteit van de gehechtheid als beide
indicatoren van probleemgedrag bleven stabiel. Negatieve wederkerige effecten werden gevonden tussen kwaliteit van gehechtheid
en beide soorten probleemgedrag. Adolescenten met een hogere kwaliteit van gehechtheid aan ouders vertoonden een jaar later
minder internaliserend en externaliserend probleemgedrag, en andersom.

Download full-text

Full-text

Available from: Kirsten L. Buist, Jun 19, 2015
2 Followers
 · 
531 Views
  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Het onderzoek naar het belang van sociale relaties in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen heeft een moeilijke tijd achter de rug. Door de revolutionaire ontwikkelingen in de genetica kwam er steeds meer aandacht voor de genetische achtergronden van gedrag en van psychopathologie.
    06/2004; 25(2):40-44. DOI:10.1007/BF03060905
  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Onderzoek naar de rol van sociale relaties voor de ontwikkeling van kinderen is belangrijk, maar ook complex. De onderzoeken in dit themanummer hebben dan ook een beperkte focus. Ze richten zich ofwel op de rol van ouders in de thuissituatie, ofwel op de rol van leeftijdgenoten in de schoolcontext. Dit lokt beschouwingen uit over de mogelijke rol van leeftijdgenoten in de thuiscontext en van volwassenen in de schoolcontext. Ook de meerwaarde van longitudinaal onderzoek naar sociale relaties en ontwikkeling wordt besproken. Er wordt geconcludeerd dat de longitudinale onderzoeken in dit themanummer een antwoord bieden op de vraag of sociale relaties een risicofactor vormen voor de latere ontwikkeling (en omgekeerd), maar dat verder onderzoek naar storende variabelen en mediërende processen nodig zijn om tot causaliteit te besluiten.
    06/2004; 25(2):101-107. DOI:10.1007/BF03060911