Article

Wederzijdse stereotypen van jongeren en ouderen en hun relatie met zelfbeeld en zelfwaardering

Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie 02/2007; 38(1):24-31. DOI: 10.1007/BF03074821

ABSTRACT

Mutual stereotypes of younger and older adults and their relation with self-concept and self-esteem In this study younger and older persons were compared with regard to their stereotypes about both age groups, their self-concept
and self-esteem. We examined the relation between age and stereotypes about younger and older adults, the relation between
stereotypes about one’s own age group and self-concepts, and the relation between self-concepts and self-esteem. Stereotypes
and self-concepts were measured on two dimensions, warmth and competence. Twenty-eight younger adults (16-25 years) and 26
older adults (65-85 years) participated in this study. Both age groups perceived younger persons as more competent than older
persons and older persons as more warm than younger persons. Older persons rate themselves higher than their in-group on competence
and warmth. Younger respondents did the same, but on warmth only. A rating of the own person as more competent than the stereotype
of their own age group, is related to self-esteem for older persons. Distancing oneself from negative stereotypes about one’s
own age group is an important key in maintaining high levels of self-esteem, but only in old age.
In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen jongeren en ouderen omtrent hun stereotyperingen van beide leeftijdsgroepen,
hun zelfbeeld en zelfwaardering. Onderzocht is wat de relatie is van leeftijd met stereotypen over jongeren en ouderen, hoe
het zelfbeeld van jongeren en ouderen is in vergelijking met het beeld dat ze hebben van de eigen leeftijdsgroep en hoe de
samenhang is tussen het zelfbeeld en de zelfwaardering. Stereotiepe beelden en het zelfbeeld werden gemeten op twee dimensies,
warmte en competentie. Achtentwintig jongeren (16-25 jaar) en 26 ouderen (65-85 jaar) hebben hun medewerking verleend aan
het onderzoek. Door beide leeftijdsgroepen worden jongeren als meer competent gezien dan ouderen en ouderen als warmer dan
jongeren. Ouderen schatten zichzelf beter in dan hun leeftijdsgroep op warmte en competentie. Jongeren doen hetzelfde, maar
alleen wat betreft warmte. Voor ouderen hangt een hogere beoordeling van zichzelf op de dimensie competentie in vergelijking
met de eigen groep samen met zelfwaardering. Zich distantiëren van negatieve stereotypen over de eigen leeftijdsgroep is alleen
voor ouderen een belangrijke sleutel bij het in stand houden van de zelfwaardering.
leeftijd-stereotypen-zelfbeeld-zelfwaardering

4 Followers
 · 
114 Reads
  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Als gevolg van de vergrijzing van de samenleving krijgen studenten gezondheidszorg in hun stage en latere beroep steeds meer te maken met ouderen. Omdat er buiten de familie maar weinig contact bestaat tussen jongeren en ouderen zijn studenten weinig vertrouwd met de belevingswereld van ouderen. Het gevaar bestaat dat zij ouderen op een stereotiepe manier tegemoet treden. De gespreksgroep Tijdreizen brengt studenten met ouderen in contact. Door het vertellen van verhalen over het eigen leven nemen jong en oud elkaar mee op reis door de tijd. Deelnemers ervaren dat er minder generatieverschillen zijn dan ze dachten en ze leren dat er grote diversiteit is binnen elke leeftijdsgroep. De gespreksgroep Tijdreizen kan aangeboden worden als onderdeel van een curriculum zorg en welzijn of als onderdeel van een stage.
    05/2007; 31(5):164-167. DOI:10.1007/BF03071705
  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: The portrayal of older characters in television commercials has over time become more varied and positive. This study examines how different portrayals of older characters relate to self-stereotyping, a process through which older individuals apply their beliefs about older people in general to themselves and behave accordingly. The study thereby seeks to connect, as few have previously done, cultural studies and critiques of media portrayals with psychological studies of the effects of self-stereotyping. Sixty participants aged 65–75 years were primed with television commercials that portrayed older characters in different ways: ‘warm and incompetent’, ‘warm and competent’, and ‘cold and competent’. It was hypothesised that priming with warm/incompetent portrayals would have a negative effect on memory performance because such representations match the dominant stereotype, and that the effect would occur only among older people who identify with their own age group. It was found that the participants who identified with their own age group did indeed show impaired memory performance after priming with warm/incompetent portrayals, but also that the same effect was found after priming with warm/competent portrayals. The findings are discussed in terms of resistance against stereotyping by older individuals themselves as well as by media producers.
    Ageing and Society 06/2010; 30(05):897 - 912. DOI:10.1017/S0144686X10000152 · 1.23 Impact Factor

Similar Publications