Article

Schizofrenie en posttraumatische stress-stoornis

Directieve Therapie 03/2002; 22:15-27. DOI: 10.1007/BF03060274

ABSTRACT Schizofrenie en posttraumatische stress-stoornis (ptss) komen vaak samen voor. Onderzoeken tonen dat zo'n veertig procent van de patiënten met een psychose eveneens voldoet aan
de diagnose ptss. Een van de redenen is een overlap in symptomen. Een psychoserecidive en een traumatische herbeleving kunnen zich beide kenmerken
door hallucinaties. Negatieve symptomen tonen overeenkomst met de afgestomptheid van de gevoelens bij een chronische ptss. Oorzaak en gevolg zijn hier moeilijk te onderscheiden. Een secundaire ptss na een psychotische episode bij schizofrenie kan optreden door zowel de verschrikkingen van de psychose, als door de onbegrepen
gewelddadige bejegening door politie, hulpverleners of anderen. Een chronisch psychotisch beeld kan ook secundair zijn aan
een ernstige traumatisering. Ten slotte zien we vaak dat beide aandoeningen tegelijk voorkomen. Mensen met de kwetsbaarheid
voor psychotische ontregelingen zijn eveneens kwetsbaar in de sociale omgang. Zowel voor, tijdens, als na een psychose zijn
deze mensen vaker het slachtoffer van geweld en misbruik. Er ontstaat een vorm van circulaire causaliteit waarbij psychose
en ptss elkaar versterken. Voor de hulpverlening betekent dit dat zij nauwgezet moet diagnosticeren en behandeling van schizofrenie
en ptss moet overwegen. Als een alternatief voor dwang en opsluiting ontbreekt, moet een zorgvuldige begeleiding en uitleg steeds
plaatsvinden.

1 Bookmark
 · 
595 Views
  • Source
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Crises and (involuntary) admissions have a strong impact on patients and their caregivers. In some countries, including the Netherlands, the number of crises and (involuntary) admissions have increased in the last years. There is also a lack of effective interventions to prevent their occurrence. Previous research has shown that a form of psychiatric advance statement - joint crisis plan - may prevent involuntary admissions, but another study showed no significant results for another form. The question remains which form of psychiatric advance statement may help to prevent crisis situations. This study examines the effects of two other psychiatric advance statements. The first is created by the patient with help from a patient's advocate (Patient Advocate Crisis Plan: PACP) and the second with the help of a clinician only (Clinician facilitated Crisis Plan: CCP). We investigate whether patients with a PACP or CCP show fewer emergency visits and (involuntary) admissions as compared to patients without a psychiatric advance statement. Furthermore, this study seeks to identify possible mechanisms responsible for the effects of a PACP or a CCP. This study is a randomised controlled trial with two intervention groups and one control condition. Both interventions consist of a crisis plan, facilitated through the patient's advocate or the clinician respectively.Outpatients with psychotic or bipolar disorders, who experienced at least one psychiatric crisis during the previous two years, are randomly allocated to one of the three groups. Primary outcomes are the number of emergency (after hour) visits, (involuntary) admissions and the length of stay in hospital. Secondary outcomes include psychosocial functioning and treatment satisfaction. The possible mediator variables of the effects of the crisis plans are investigated by assessing the patient's involvement in the creation of the crisis plan, working alliance, insight into illness, recovery style, social support, locus of control, service engagement and coping with crises situations. The interviews take place before randomisation, nine month later and finally eighteen months after randomisation. This study examines the effects of two types of crisis plans. In addition, the results offer an understanding of the way these advance statements work and whether it is more effective to include a patients' advocate in the process of creating a psychiatric advance statement. These statements may be an intervention to prevent crises and the use of compulsion in mental health care. The strength and limitations of this study are discussed. Current Controlled Trails NTR1166.
    BMC Psychiatry 02/2009; 9:41. · 2.23 Impact Factor

Full-text

Download
261 Downloads
Available from
May 27, 2014