Article

Competitive Memory Training (COMET) voor een negatief zelfbeeld als aanvullende behandeling bij depressieve patiënten; een pilotstudie

Dth 07/2010; 30(2):94-112. DOI: 10.1007/BF03096226

ABSTRACT

Een negatief zelfbeeld lijkt van invloed op het ontstaan van en terugval in depressie. Tot nu toe zijn er weinig specifieke
interventies voor het verbeteren van een negatief zelfbeeld beschreven en onderzocht. Competitive Memory Training (COMET) voor negatief zelfbeeld is gebaseerd op inzichten en bevindingen uit de experimentele psychologie. In aansluiting
op bevindingen bij andere populaties is het onderhavige onderzoek een pilotstudie naar het effect van COMET voor negatief
zelfbeeld bij ambulante patiënten met een depressieve stoornis en een negatief zelfbeeld. De COMET-training vond plaats naast
de reguliere behandeling. Tijdens COMET + reguliere therapie namen zelfwaardering en autonomie significant en in belangrijke
mate toe, terwijl depressiviteit op vergelijkbare wijze afnam. Deze verbeteringen traden in ongeveer gelijke mate op bij patiënten
met verschillende depressiediagnoses. Post hoc werd een convenience vergelijkingsgroep toegevoegd van patiënten die alleen reguliere behandeling voor hun depressie hadden gehad. Vergeleken
met de vergelijkingsgroep verbeterden het zelfbeeld en de autonomie van de mensen in de COMET + reguliere therapieconditie
significant en in belangrijke mate. Daarnaast namen de depressieve klachten significant en in belangrijke mate af. COMET voor
negatief zelfbeeld lijkt een effectieve interventie bij depressieve patiënten met een negatief zelfbeeld. Tekortkomingen en
klinische implicaties van dit onderzoek worden besproken.

Low self-esteem seems to be an important factor in the development of and relapse in depressive disorders. To date, little
specific interventions that aim at improving low self-esteem have been described or researched. Competitive Memory Training (COMET) for low self-esteem is based on insights and findings from experimental psychology. In addition to studies into other
populations, the present study is a pilot study investigating the effect of COMET in depressed patients with low self-esteem
in a routine mental health setting in addition to regular treatment. During COMET + regular treatment, self-esteem and autonomy
increased significantly and in a large degree, while depressive symptoms decreased to a similar extent. These effects occurred
in a roughly similar degree in patients with different depression diagnoses. Post hoc, a convenience comparison group of patients
who had only had regular treatment for their depression was added to the study. Compared to the control group, self-esteem
and autonomy of the patients in the COMET + regular treatment condition improved significantly and largely. Also, a significant
decrease in depressive symptoms was found. COMET for low self-esteem seems to be an effective intervention for depressed patients
with low self-esteem. Shortcomings and clinical implications of this study are discussed.

3 Followers
 · 
103 Reads
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Prevention of depression and anxiety disorders is widely acknowledged as an important health care investment. However, existing preventive interventions have only shown modest effects. In order to improve the efficacy of prevention of depression and anxiety disorders, a number of authors have suggested that it is promising to focus on selective prevention programs that are offered to individuals scoring high on clearly established risk factors, whereby the preventive intervention then specifically targets these risk variables. This review presents repetitive negative thinking (worry and rumination) as a promising target for the prevention of depression and anxiety disorders.
  Applied and Preventive Psychology 06/2010; 14(s 1–4):57–71. DOI:10.1016/j.appsy.2012.03.001 · 2.27 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Although rumination is an important mediator of depressive symptoms, there is insufficient proof that an intervention that specifically targets rumination ameliorates the clinical condition of, depressed patients. This study investigates whether a time-limited cognitive behavioral intervention (Competitive Memory Training, or COMET for depressive rumination) is an effective treatment for depression and rumination. This intervention was tested in older adult depressed outpatients. A total of 93 patients (aged ≥ 65 years with major depression and suffering from rumination) were treated in small groups according to the COMET protocol in addition to their regular treatment. Patients were randomized to two treatment conditions: 7 weeks of COMET + treatment-as-usual (TAU) versus TAU only. COMET + TAU showed a significant improvement in depression and rumination compared with TAU alone. This study shows that the transdiagnostic COMET protocol for depressive rumination might also be successful in treating depression and rumination in older adults.
  Behaviour Research and Therapy 07/2011; 49(10):588-96. DOI:10.1016/j.brat.2011.05.010 · 3.85 Impact Factor