Article

Informatieverwerking bij autismespectrumstoornissen

Tijdschrift voor kindergeneeskunde 04/2003; 71(5):67-72. DOI: 10.1007/BF03061430

ABSTRACT

Kinderen met een lichte stoornis binnen het autistisch spectrum worden als patiënt later gediagnosticeerd dan kinderen met
autisme. Zij zijn ook in wetenschappelijke zin minder onderzocht, hoewel hun aantal vele malen dat van de kinderen met een
autistische stoornis overtreft. In het gepresenteerde neurocognitief onderzoek blijkt dat deze groep dezelfde kenmerkende
cognitieve stijl heeft als wordt beschreven van de kerngroep. Er is een verhoogde neiging detailgewijs te werk te gaan in
de taken die hen werden voorgelegd en ze maken beperkt gebruik van globale structuren. Het onderzoek in deze groep licht autistische
kinderen met de moderne middelen die inmiddels voorhanden zijn, is van belang om de aard van de stoornissen binnen het autistisch
spectrum verder te doorgronden, en om de patiënten in de zwakke en sterke aspecten van hun functioneren gerichter te kunnen
begeleiden.

Children with a mild disorder categorized as belonging to the autistic spectrum are diagnosed as patients later than children
with typical autism. In a scientific context, they have been less extensively examined even though their number far exceeds
that of children diagnosed with an autistic disorder. In the neurocognitive study presented here, it is found that the former
group of children exhibit the same characteristic cognitive style as has been described for the autistic group. Their performance
on the tasks presented shows a weak tendency toward global processing and an increased tendency to work in a detail-oriented
manner. Research into this group of mildly autistic children, using the advanced means that have become available, is of importance.
It will provide us with a deeper insight into the nature of the deficits that fall within the autistic spectrum, and will
contribute to the development of better coaching techniques targeted at the weak and strong aspects of their functioning.

0 Followers
 · 
14 Reads