Article

Acute coffeïne-intoxicatie na het innemen van coffeïnepoeder

Tijdschrift voor kindergeneeskunde 06/2010; 78(4):165-167. DOI: 10.1007/BF03089898

ABSTRACT

Coffeïne-intoxicaties komen steeds meer voor, desondanks is er nog maar weinig algemene bekendheid over de mogelijke consequenties
en over adequate behandeling. In dit artikel worden twee casus met acute coffeïne-intoxicatie gepresenteerd. Tevens worden
de mogelijke symptomen, de behandeling en het gebruik van een farmacologisch programma besproken.

Despite increasing reports of caffeine intoxication there is little awareness of the possible consequences and adequate treatment
on this subject. In this article we present two patients with acute caffeine intoxication. Furthermore we discuss possible
symptoms, proper treatment and the use of pharmacological program.

0 Followers
 · 
17 Reads