Article

A Short Segment of the HIV-1 gp120 V1/V2 Region Is a Major Determinant of Resistance to V1/V2 Neutralizing Antibodies

Vaccine Research Center, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA.
Journal of Virology (Impact Factor: 4.65). 05/2012; 86(15):8319-23. DOI: 10.1128/JVI.00696-12
Source: PubMed

ABSTRACT Antibody PG9 is a prototypical member of a class of V1/V2-directed antibodies that effectively neutralizes diverse strains of HIV-1. We analyzed strain-specific resistance to PG9 using sequence and structural information. For multiply resistant strains, mutations in a short segment of V1/V2 resulted in gain of sensitivity to PG9 and related V1/V2 neutralizing antibodies, suggesting both a common mechanism of HIV-1 resistance to and a common mode of recognition by this class of antibodies.

Download full-text

Full-text

Available from: Dennis R Burton, Aug 23, 2015
1 Follower
 · 
203 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Neutralizing antibody protection against HIV-1 may require broad and potent antibodies targeting multiple epitopes. We tested 7 monoclonal antibodies (MAbs) against 45 viruses of diverse subtypes from early infection. The CD4 binding site MAb NIH45-46W was most broad and potent (91% coverage; geometric mean 50% inhibitory concentration [IC(50)], 0.09 μg/ml). Combining NIH45-46W and a V3-specific MAb, PGT128, neutralized 96% of viruses, while PGT121, another V3-specific MAb, neutralized the remainder. Thus, 2 or 3 antibody specificities may prevent infection by most HIV-1 variants.
  Journal of Virology 07/2012; 86(19):10857-61. DOI:10.1128/JVI.01414-12 · 4.65 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The RV144 trial demonstrated 31% vaccine efficacy at preventing human immunodeficiency virus (HIV)-1 infection. Antibodies against the HIV-1 envelope variable loops 1 and 2 (Env V1 and V2) correlated inversely with infection risk. We proposed that vaccine-induced immune responses against V1/V2 would have a selective effect against, or sieve, HIV-1 breakthrough viruses. A total of 936 HIV-1 genome sequences from 44 vaccine and 66 placebo recipients were examined. We show that vaccine-induced immune responses were associated with two signatures in V2 at amino acid positions 169 and 181. Vaccine efficacy against viruses matching the vaccine at position 169 was 48% (confidence interval 18% to 66%; P = 0.0036), whereas vaccine efficacy against viruses mismatching the vaccine at position 181 was 78% (confidence interval 35% to 93%; P = 0.0028). Residue 169 is in a cationic glycosylated region recognized by broadly neutralizing and RV144-derived antibodies. The predicted distance between the two signature sites (21 ± 7 Å) and their match/mismatch dichotomy indicate that multiple factors may be involved in the protection observed in RV144. Genetic signatures of RV144 vaccination in V2 complement the finding of an association between high V1/V2-binding antibodies and reduced risk of HIV-1 acquisition, and provide evidence that vaccine-induced V2 responses plausibly had a role in the partial protection conferred by the RV144 regimen.
  Nature 09/2012; 490(7420):417-20. DOI:10.1038/nature11519 · 42.35 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Współczesna nauka stosuje coraz doskonalsze narzędzia badawcze, mimo to wciąż nie są wyjaśnione kwestie dotyczące profilaktyki i leczenia wielu chorób wirusowych. Unikanie przez wirusy latentne kontroli układu immunologicznego, zmienność genetyczna, głównie wirusów RNA, pokonywanie barier gatunkowych przez nieznane, nowe wirusy potencjalnie patogenne dla człowieka to obecnie najważniejsze zagrożenia. Przedmiotem intensywnych badań są mechanizmy prowadzące do ustalenia i utrzymania latencji wirusów, czynniki wyzwalające wznowę choroby oraz wpływ wirusów latentnych na rozwój chorób autoimmunologicznych lub schorzeń o nieznanej dotychczas etiologii. Badania mają na celu opracowanie nowych strategii leczenia; jedna z najnowszych metod terapii polega na prowokowaniu latentnych wirusów do reaktywacji, przez co stają się celem dla leków przeciwwirusowych. Konsekwencją zmian w genomie wirusów jest pojawianie się nowych szczepów, często o zwiększonej wirulencji i oporności na leczenie. Zmienność antygenowa wirusa uniemożliwia też opracowanie skutecznej szczepionki. Dodatkowym utrudnieniem jest zdolność niektórych wirusów do integracji z genomem komórki gospodarza (HCV, HIV). Dzikie zwierzęta (nietoperze, gryzonie) są źródłem wirusów stanowiących potencjalne zagrożenie dla człowieka. Oprócz znanych już wirusowych chorób odzwierzęcych w ostatnich latach zidentyfikowano również wiele nowych gatunków wirusów (zwłaszcza u nietoperzy), stanowiących istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ ich materiałem genetycznym jest głównie RNA, który łatwiej niż DNA ulega mutacjom.
Show more