Article

Prevalence and heritability of skin picking in an adult community sample: A twin study

Department of Psychosis Studies, King's College London, Institute of Psychiatry, London, UK.
American Journal of Medical Genetics Part B Neuropsychiatric Genetics (Impact Factor: 3.27). 07/2012; 159B(5):605-10. DOI: 10.1002/ajmg.b.32067
Source: PubMed

ABSTRACT Skin-picking disorder (SPD) is a disabling psychiatric condition that can lead to skin damage and other medical complications. Epidemiological data is scarce and its causes are unknown. The present study examined the prevalence and heritability of skin-picking symptoms in a large sample of twins. A total of 2,518 twins completed a valid and reliable self-report measure of skin-picking behavior. The prevalence of clinically significant skin picking was established using empirically derived cut-offs. Twin modeling methods were employed to decompose the variance in the liability to skin picking into additive genetic and shared and non-shared environmental factors. A total of 1.2% of twins scored above the cut-off, indicative of clinically significant skin picking. All these participants were women. Univariate model-fitting analyses (female twins only, N = 2,191) showed that genetic factors accounted for approximately 40% (95% CI 19-58%) of the variance in skin picking, with non-shared environmental factors and measurement error accounting for the remaining variance (60% [95% CI 42-81%]). Shared environmental factors were negligible. It is concluded that pathological skin picking is relatively prevalent problem, particularly among women, and that it tends to run in families primarily due to genetic factors. Non-shared environmental factors are also likely to play an important role in its etiology.

0 Followers
 · 
166 Views
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a chronic neuropsychiatric disorder with high genetic influence. Antidepressants such as serotonin reuptake inhibitors, are widely accepted as the first-line medications for OCD; however, approximately 50% of OCD patients show poor response. Personalized medicine utilizing genetic testing has recently received much attention because the variability of antidepressant response and tolerability are partly due to an individual's genetic variations. This has led to researchers investigating the role of specific genetic factors on antidepressant response and utility of testing in the clinical realm. Genetic test panels are showing promise for guiding antidepressant treatment to improve outcomes in depression. This article will review the most recent findings in the pharmacogenetics of OCD and its related disorders. Promising results have been reported for several serotonergic and glutamatergic system genes and the cytochrome CYP450 liver enzyme genes, which appear to play an important role in OCD and antidepressant response.
  Pharmacogenomics 06/2014; 15(8):1147-57. DOI:10.2217/pgs.14.83 · 3.43 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Twin and family studies support a significant genetic contribution to obsessive-compulsive disorder (OCD) and related disorders, such as chronic tic disorders, trichotillomania, skin-picking disorder, body dysmorphic disorder, and hoarding disorder. Recently, population-based studies and novel laboratory-based methods have confirmed substantial heritability in OCD. Genome-wide association studies and candidate gene association studies have provided information on specific gene variations that may be involved in the pathobiology of OCD, though a substantial portion of the genetic risk architecture remains unknown.
  Psychiatric Clinics of North America 09/2014; DOI:10.1016/j.psc.2014.06.002 · 2.13 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Dermatillomania (patologiczne skubanie skóry, pathological skin picking – PSP) to powtarzające się, zrytualizowane skubanie zdrowej skóry prowadzące do wyraźnych uszkodzeń tkanek. Dermatillomania nie została do tej pory wyróżniona w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) jako odrębna kategoria diagnostyczna, ale przez większość autorów zaliczana jest do grupy tzw. zaburzeń kontroli impulsów nieklasyfikowanych gdzie indziej lub do zjawisk należących do spektrum zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Rozpowszechnienie patologicznego skubania skóry w ogólnej populacji oceniane jest na 1,4%, choć rzeczywista skala występowania tego zaburzenia nie jest znana. Pierwsze objawy dermatillomanii zazwyczaj pojawiają się w okresie adolescencji, ale zaburzenie to może się rozpocząć także w późniejszym wie-ku, między 30. a 40. rokiem życia. W literaturze wyróżnia się dwa typy patologicznego skubania skóry: skubanie świadome, które jest inicjowane w celu rozładowania nieprzyjemnego napięcia psychologicznego lub negatywnych emocji, oraz skubanie automatyczne, prze-biegające poza świadomością, zazwyczaj niepoprzedzone doświadczaniem negatywnych stanów emocjonalnych. Do psychologicznych następstw patologicznego skubania skóry zalicza się zaburzenia codziennego funkcjonowania, izolację społeczną, wysoki poziom stresu i lęku oraz obniżenie nastroju. Patologiczne skubanie skóry może także prowadzić do negatywnych skutków natury medycznej, takich jak nawracające infekcje. Dermatillomania jest zaburzeniem o przebiegu chronicznym. Często współwystępuje z innymi zaburzeniami psychiczny-mi, takimi jak zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, a także z innymi zaburzeniami kontroli impulsów. Słowa kluczowe: dermatillomania, patologiczne skubanie skóry, zaburzenia kontroli impulsów.
  Neuropsychiatria i Neuropsychologia 01/2012;

Full-text

Download
20 Downloads
Available from
Oct 17, 2014