Article

Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin rolü ve önemi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Temmuz-Aralık 2007:37-61.

ABSTRACT Örgütsel baglılık, isgörenin çalıstıgı örgüte karsı hissettigi bagın gücünü ifade etmektedir. Yardımlasma, paylasma, yetistirme, egitme ve takım çalısması yolu ile bir örgütteki isgörenlerin karar verme yetkilerini artırma ve isgörenleri gelistirme süreci olarak tanımlanan personel güçlendirme sürecinin etkin bir sekilde isleyebilmesi için, isgörenlerin örgütsel baglılıklarının saglanması gerekmektedir. Bu çalısmanın amacı, isgörenlerin örgütsel baglılıklarının saglanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemini vurgulamaktır. Bu dogrultuda, örgütsel baglılık kavramı, örgütsel baglılıgın unsurları, sınıflandırmaları, sonuçları ve personel güçlendirme ile iliskisi ele alınmaktadır.

0 Bookmarks
 · 
204 Views
  • Source
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Organizational commitment can be defined as internalization towards the organization, identification, and adopting the organizational objectives as well as the desire to be a member of the organization and the extent to sacrifice. The level of intensity of commitment to organization paves the way for organizational loyalty. This study sets out to explain the relation between commitment and loyalty in detail in conceptual aspects and to serve this purpose; the major focus of this study was on the differentiation and interaction between commitment and loyalty.

Full-text

Download
138 Downloads
Available from
May 22, 2014