Article

Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin rolü ve önemi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Temmuz-Aralık 2007:37-61.

ABSTRACT Örgütsel baglılık, isgörenin çalıstıgı örgüte karsı hissettigi bagın gücünü ifade etmektedir. Yardımlasma, paylasma, yetistirme, egitme ve takım çalısması yolu ile bir örgütteki isgörenlerin karar verme yetkilerini artırma ve isgörenleri gelistirme süreci olarak tanımlanan personel güçlendirme sürecinin etkin bir sekilde isleyebilmesi için, isgörenlerin örgütsel baglılıklarının saglanması gerekmektedir. Bu çalısmanın amacı, isgörenlerin örgütsel baglılıklarının saglanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemini vurgulamaktır. Bu dogrultuda, örgütsel baglılık kavramı, örgütsel baglılıgın unsurları, sınıflandırmaları, sonuçları ve personel güçlendirme ile iliskisi ele alınmaktadır.

0 Bookmarks
 · 
196 Views

Full-text

Download
107 Downloads
Available from
May 22, 2014