Article

Flow cytometric and image analyses of colorectal adenocarcinomas. A comparative study with clinical correlations

Department of Anatomic Pathology, Lahey Clinic Medical Center, Burlington, Massachusetts 01805.
American Journal of Clinical Pathology (Impact Factor: 2.51). 03/1993; 99(2):187-94.
Source: PubMed

ABSTRACT

Quantitative DNA measurements were performed in 183 colorectal carcinomas by image and flow cytometric analyses of paraffin-embedded tissue. Flow cytometric analysis yielded more diploid tumors compared with image analysis, which identified more tetraploid tumors. Histogram patterns were concordant in 115 tumors (66%); the discordant cases were primarily tumors interpreted as diploid by flow cytometric analysis but were aneuploid or tetraploid by image analysis. Linear regression analysis of DNA indices of concordant samples showed good correlation but only moderate correlation for the entire group. Both techniques revealed more aneuploid tumors in the distal colon and rectum than in the proximal colon. Diploid tumors were associated with a better prognosis; however, tetraploid tumors behaved like aneuploid tumors by flow cytometric analysis but like diploid tumors by image analysis. When stratified by stage, the prognostic value of diploid tumors was seen in stages A and B disease by image analysis only and in stage C disease by flow cytometric analysis only, possibly because of the small cohort size. The S-phase fraction (mean value, 16.8% +/- 9.9%) was higher in aneuploid than in diploid tumors, but no relationship to prognosis was seen. Flow cytometric and image analyses are useful to study ploidy of colorectal carcinoma from archival material. However, important discordant observations reflecting differences in characteristics of the two techniques should be considered, depending on which technique is used.

0 Followers
 · 
10 Reads
 • Source
  • "Several investigations based on univariate DNA analysis found that the SPF (or S + G 2 + M fraction ) is higher for DNA aneuploid than for diploid colorectal tumors [3] [4] [7] [16] [20]. In a study of 157 patients Kouri et al. found considerable heterogeneity of SPF in multiple samples from the same tumor, with an average of 29% difference between the highest and lowest SPF [12]. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Different opinions about flow cytometric estimates of DNA aneuploidy and/or S‐phase fraction (SPF) as supplementary prognostic markers in colorectal cancer are to some degree associated with methodology. Using univariate DNA analysis, we have previously investigated the DNA ploidy in colorectal cancer, its heterogeneity within and between tumors and its relation to survival. To improve detection of DNA aneuploid subpopulations and particularly estimation of their SPF's we investigated a method for bivariate DNA/cytokeratin analysis on fine‐needle aspirates of 728 frozen biopsies from 157 colorectal tumors. Unfixed aspirates were stained with propidium iodide and FITC‐conjugated anti‐cytokeratin antibody in a saponin‐buffer. A significant association between SPF and debris was observed. There were no substantial difference in DNA ploidy patterns between univariate and bivariate measurements (concordance was 92–95%). No new DNA aneuploid subpopulations were detected in cytokeratin‐gated compared to ungated or univariate histograms. Debris‐adjusted SPF's of cytokeratin‐gated histograms were significantly higher than of ungated histograms, also for subpopulations with DI>1.4 (p < 0.0001). There was no significant association between SPF and survival.
  Analytical cellular pathology: the journal of the European Society for Analytical Cellular Pathology 01/2002; 24(4-5):113-24. DOI:10.1155/2002/909461
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: RESUM:El càncer colorrectal és la tercera causa de mortalitat i morbiditat en els països occidentals. En el passat la informació relacionada amb aquesta alteració s'ha derivat en gran mesura de l'observació clínica. La dificultat de realitzar estudis prospectius dels factors etiopatogènics del càncer de còlon humà, fa necessari la inducció de neoplàsia colòniques experimentals en animals amb carcinogen químics.Aquests estudis han aportat mitjans addicionals per a investigar algunes de les característiques biològiques d'aquests tumors. La 1, 2-Dimetilhidracina és un carcinogen efectiu i selectiu de còlon en injecció subcutània en la rata. Els tumors colònicos induïts amb DMH en rosegadors mostren remarcable semblança histopatològica amb la neoplàsia humana.Diverses evidències experimentals suggereixen que la carcinogénesis inclou una sèrie de canvis seqüencials cel·lulars amb diferents propietats biològiques, bioquímiques i morfològiques respecte a les cèl·lules normals.Estudis bioquímics i histoquímics, han demostrat que la transformació neoplàsica de la mucosa colònica tractada amb DMH està associada amb importants canvis en la composició dels glicoconjugats i activitat de les glicosiltransferases. No obstant això, els mètodes histoquímics clàssics no permeten discriminar els diferents carbohidrats que componen els glicoconjugats ni els canvis associats a la transformació neoplàsica. L'aplicació de les lectines en seccions d'intestí gruixut permet observar diversos patrons de localització cel·lular i subcel·lular dels glicoconjugats del epiteli colònic.En la passada dècada la possibilitat de realitzar estudis citomètrics en mostres parafinades ha facilitat la realització d'estudis prospectius per a conèixer nous factors predictius de l'evolució de pacients amb càncer colorrectal. El coneixement de la cinètica cel·lular dels tumors colònics i de la mucosa exposada a la DMH en rosegadors mitjançant citometría de fluxe, i dels glicoconjugats mitjançant lectines poden proporcionar claus en la patogenia del càncer de còlon i ajudar a una prompta detecció de la transformació neoplàsica.------------------------------------------------------------------Traducció del castellà al català gràcies a:+ interNOSTRUM: Sistema de traducció automàtica castellà-català +Departament de Llenguatges i Sistemes InformàticsUniversitat d'Alacanthttp://www.torsimany.ua.es------------------------------------------------------------------RESUMEN:El cáncer colorrectal es la tercera causa de mortalidad y morbilidad en los países occidentales. En el pasado la información relacionada con esta alteración se ha derivado en gran medida de la observación clínica. La dificultad de realizar estudios prospectivos de los factores etiopatogénicos del cáncer de colon humano, hace necesario la inducción de neoplasias colónicas experimentales en animales con carcinógenos químicos.Estos estudios han aportado medios adicionales para investigar algunas de las características biológicas de estos tumores. La 1, 2-Dimetilhidracina es un carcinógeno efectivo y selectivo de colon en inyección subcutánea en la rata. Los tumores colónicos inducidos con DMH en roedores muestran remarcable semejanza histopatológica con la neoplasia humana.Diversas evidencias experimentales sugieren que la carcinogénesis incluye una serie de cambios secuenciales celulares con diferentes propiedades biológicas, bioquímicas y morfológicas respecto a las células normales.Estudios bioquímicos e histoquímicos, han demostrado que la transformación neoplásica de la mucosa colónica tratada con DMH está asociada con importantes cambios en la composición de los glicoconjugados y actividad de las glicosiltransferasas. Sin embargo, los métodos histoquímicos clásicos no permiten discriminar los diferentes carbohidratos que componen los glicoconjugados ni los cambios asociados a la transformación neoplásica. La aplicación de las lectinas en secciones de intestino grueso permite observar diversos patrones de localización celular y subcelular de los glicoconjugados del epitelio colónico.En la pasada década la posibilidad de realizar estudios citométricos en muestras parafinadas ha facilitado la realización de estudios prospectivos para conocer nuevos factores predictivos de la evolución de pacientes con cáncer colorrectal. El conocimiento de la cinética celular de los tumores colónicos y de la mucosa expuesta a la DMH en roedores mediante citometría de flujo, y de los glicoconjugados mediante lectinas pueden proporcionar claves en la patogenia del cáncer de colon y ayudar a una pronta detección de la transformación neoplásica.
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: To investigate the colonic adenoma-adenocarcinoma progression sequence, DNA ploidy analysis was performed on hyperplastic polyps to adenocarcinomas. DNA ploidy data were then compared with immunocytochemical staining for proliferating cell nuclear antigen (PCNA). In hyperplastic polyps to villous adenomas, all cases were diploid except one aneuploid villous adenoma. In three adenomas, diploid in situ adenocarcinomas were present. As diploid percentages decreased from hyperplastic polyps to villous adenomas, aneuploid percentages increased. In adenocarcinomas, the Dukes classification corresponded well to DNA ploidy status: all four stage A carcinomas were diploid, whereas three cases each of stage C1 and C2 carcinomas were aneuploid or multiploid. A surprising finding was that S-phase percentage in adenocarcinomas was not parallel with PCNA-positive tumor cell numbers. It is concluded that multistep adenoma-adenocarcinoma progression was partially reflected in DNA ploidy pattern from hyperplastic polyps to villous adenomas. In adenocarcinomas, the Dukes classification paralleled well the DNA ploidy status from stage A diploid to stage D aneuploid, but was not accompanied by increasing PCNA-positive cell numbers.
  Digestive Diseases and Sciences 06/1995; 40(5):996-1004. DOI:10.1007/BF02064188 · 2.61 Impact Factor
Show more