Article

Antibacterial activity of honey against strains of Staphylococcus aureus from infected wounds.

School of Biomedical Sciences, University of Wales Institute, Cardiff, UK.
Journal of the Royal Society of Medicine (Impact Factor: 2.02). 07/1999; 92(6):283-5.
Source: PubMed

ABSTRACT The antibacterial action of honey in infected wounds does not depend wholly on its high osmolarity. We tested the sensitivity of 58 strains of coagulase-positive Staphylococcus aureus, isolated from infected wounds, to a pasture honey and a manuka honey. There was little variation between the isolates in their sensitivity to honey: minimum inhibitory concentrations were all between 2 and 3% (v/v) for the manuka honey and between 3 and 4% for the pasture honey. Thus, these honeys would prevent growth of S. aureus if diluted by body fluids a further seven-fold to fourteen-fold beyond the point where their osmolarity ceased to be completely inhibitory. The antibacterial action of the pasture honey relied on release of hydrogen peroxide, which in vivo might be reduced by catalase activity in tissues or blood. The action of manuka honey stems partly from a phytochemical component, so this type of honey might be more effective in vivo. Comparative clinical trials with standardized honeys are needed.

1 Bookmark
 · 
263 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This chapter presents an overview of methods for cellulose fibres functionalization in order to introduce antimicrobial activity. In view the need for ecologically friendly textiles antimicrobial finishing is introduced, together with some strategies for the functionalization of fibres using biodegradable polysaccharides such as the use of chitosan. Additionally, the methods used for the microbiological testing of these fibres are discussed and the current disadvantages of these methods indicated. Moreover, a new strategy for a reliable methodology regarding the antimicrobial testing of oriented fibre-based polymers such as cellulose is discussed, which could also be useful within several other polymer industrial fields.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Een overzicht van het voordeel van het gebruik van honing in de locale wondbehandeling tezamen met praktische aanbevelingen voor zijn klinisch gebruik. De wijdverspreide ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën 1 brengt een verhoogde belangstelling met zich mee voor het gebruik van alternatieve therapieën in de behandeling van geïnfecteerde wonden. In 1989 stelde een artikel in the Journal of the Royal Society of Medicine 2 vast dat, verwijzend naar de rapporten over het succesvol gebruik van honing in wonden: "de therapeutische mogelijkheden van onbesmette honing meestal te weinig benut worden. " Dit artikel onderzoekt hoe de chemische en fysische eigenschappen van honing de wondheling kunnen vergemakkelijken. Tevens biedt het een leidraad voor het klinisch gebruik. Anti-bacteriële werking Een aantal laboratoriumstudies hebben de grote waarde aangetoond van de anti-bacteriële werking van honing. Gebruik makend van concentraties tussen 1.8% en 11% (v/v), hebben onderzoekers een volledige onderdrukking bereikt van de meest voorkomende wond infecterende bacteriën 3 . Andere rapporten omvatten: * volledige onderdrukking van een verzameling van MRSA stammen (1%-4% v/v honing) 4 * volledige onderdrukking van 58 coagulase-positieve Staphylococcus Aureus stammen, geïsoleerd uit geïnfecteerde wonden (2%-4% v/v honing) 5 * volledige onderdrukking van 20 Pseudomonas stammen, geïsoleerd uit geïnfecteerde wonden (5.5%-8.7% v/v honing) 6 . De anti-bacteriële werking van honing is ook in vivo aangetoond, door rapporten van met honing behandelde, geïnfecteerde wonden, die steriel werden in 3-6 dagen, 7-8 7 dagen 9-11 en 7-10 dagen. 12 Oplossingen met hoge osmolariteit, zoals honing, suiker en suikerpasta, beletten microbiologische groei, omdat de suikermoleculen watermoleculen bezetten, zodat bacteriën water tekort hebben om hun groei te ondersteunen. Wanneer een verband wordt gebruikt, en de oplossing verdund wordt door wondexsudaat, vermindert de osmolariteit tot zulk niveau dat deze ophoudt de infectie te controleren, vooral als wonden besmet zijn met Staphylococ-cus Aureus. (een gebruikelijk osmotolerant wond pathogeen). 14-15 Zelfs wanneer de osmolariteit vermindert door exsudaat, tot een punt wanneer ze niet langer de bacteriële groei belet, blijft honing zijn aanvullende anti-bacteriële componenten behouden en de steriliteit van de wonde waarborgen.Osmose: vermenging van twee vloeistoffen doorheen een poreuze wand Osmolariteit: de moleculaire concentratie van alle in een oplossing osmotisch werkzame stoffen. Exsudaat: uit de haarvaten tredende vocht bij ontsteking.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Antibacterial potential of four lemongrass essential oils (EOs) and their major oil constituent, citral in single form and in combination of honey were evaluated against multi drug resistant (MDR) bacteria Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus. The antibacterial potentials determined using agar well diffusion method has revealed that Krishna EOs exhibited most potent bactericidal effects than other Eos against all MDR bacteria used. The diameter of zone of inhibition of Krishna EOs ranged from 44-50 mm/50 µL of EOs. However, EOs of Pragati and Suvarna were selectively effective against S. aureus while that of Nima against A. baumannii and P. aeruginosa. Citral expressed better antibacterial potential against all the MDR bacteria with zone of inhibition 38-45 mm/50 µl. The combination of all four different EOs with honey showed pronounced antibacterial activity exclusively against S. aureus. The combination of Suvarna EOs and honey showed 22 % increase in antibacterial activity against A. baumannii than the EOs alone. The combination of citral and honey showed significantly lower antibacterial activity as compared to citral alone against all MDR bacteria used. The minimum inhibitory concentrations of EOs determined were 4.5 µg/ml. Thus, the study revealed enhanced antibacterial potential of lemongrass EO when they are used with honey against drug resistant S. aureus.
  07/2014; 4(4). DOI:10.1080/22311866.2014.933083

Preview

Download
23 Downloads
Available from