Article

Effects of strength training and detraining on muscle quality: age and gender comparisons.

Department of Kinesiology, University of Maryland, College Park 20742, USA.
The Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences (Impact Factor: 4.98). 03/2000; 55(3):B152-7; discussion B158-9. DOI: 10.1093/gerona/55.3.B152
Source: PubMed

ABSTRACT Maximal force production per unit of muscle mass (muscle quality, or MQ) has been used to describe the relative contribution of non-muscle-mass components to the changes in strength with age and strength training (ST). To compare the influence of age and gender on MQ response to ST and detraining, 11 young men (20-30 years), nine young women (20-30 years), 11 older men (65-75 years), and 11 older women (65-75 years), were assessed for quadriceps MQ at baseline, after 9 weeks of ST, and after 31 weeks of detraining. MQ was calculated by dividing quadriceps one repetition maximum (IRM) strength by quadriceps muscle volume determined by magnetic resonance imaging. All groups demonstrated significant increases in IRM strength and muscle volume after training (all p < .05). All groups also increased their MQ with training (all p < .01), but the gain in MQ was significantly greater in young women than in the other three groups (p < .05). After 31 weeks of detraining, MQ values remained significantly elevated above baseline levels in all groups (p < .05), except the older women. These results indicate that factors other than muscle mass contribute to strength gains with ST in young and older men and women, but those other factors may account for a higher portion of the strength gains in young women. These factors continue to maintain strength levels above baseline for up to 31 weeks after cessation of training in young men and women, and in older men.

0 Bookmarks
 · 
88 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The strength training has been shown to be effective for attenuating the age-related physiological decline. However, the adequate volume of strength training volume adequate to promote improvements, mainly during the initial period of training, still remains controversial. Thus, the purpose of this study was to compare the effects of a short-term strength training program with single or multiple sets in elderly women. Maximal dynamic (1-RM) and isometric strength, muscle activation, muscle thickness (MT), and muscle quality (MQ = 1-RM and MT quadriceps quotient) of the knee extensors were assessed. Subjects were randomly assigned into one of two groups: single set (SS; n = 14) that performed one set per exercise or multiple sets (MS; n = 13) that performed three-sets per exercise, twice weekly for 6 weeks. Following training, there were significant increases (p ≤ 0.05) in knee extension 1-RM (16.1 ± 12 % for SS group and 21.7 ± 7.7 % for MS group), in all MT (p ≤ 0.05; vastus lateralis, rectus femoris, vastus medialis, and vastus intermedius), and in MQ (p ≤ 0.05); 15.0 ± 12.2 % for SS group and 12.6 ± 7.2 % for MS group), with no differences between groups. These results suggest that during the initial stages of strength training, single- and multiple-set training demonstrate similar capacity for increasing dynamic strength, MT, and MQ of the knee extensors in elderly women.
  Age 12/2014; 36(6):9720. · 3.45 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The number of older adults (individuals ≥ 65 years) particularly women, in our society is increasing and understanding the impact of exercise on muscle capacity (e.g., strength and power) and subsequently physical function is of utmost importance to prevent disability and maintain independence. Muscle capacity declines with age and this change negatively impacts physical function in older women. Exercise, specifically resistance training, is recommended to counteract these declines; however, the synergistic relationships between exercise, muscle capacity, and physical function are poorly understood. This review will summarize the literature regarding age-related changes in the aforementioned variables and review the research on the impact of resistance training interventions on muscle capacity and physical function in older women. Recommendations for future research in this area will be discussed.
  Journal of Sport and Health Science 09/2014; · 1.23 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Nog steeds denken veel mensen in Nederland dat krachttraining of fitness niet geschikt is voor kinderen (zes tot twaalf jaar) en jongeren (twaalf tot twintig jaar). De suggestie wordt daarbij gewekt dat bijvoorbeeld de groeischijven onverantwoord belast worden en dat de activiteit niet speels is. Beide aspecten zijn echter niet per definitie waar. Net als bij andere takken van sport kan onverantwoorde begeleiding leiden tot blessures of ander leed. De voordelen die gehaald kunnen worden uit verantwoorde krachttrainingen of fitnessprogramma's zijn ech-ter ook duidelijk vastgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op de specifieke achtergronden van krachttrainingen voor kinderen en jongeren en wordt er advies gegeven over de inrichting van programma's. De groeischijven 1 Alleen kinderen en jongeren kunnen bles-sures krijgen aan de groeischijven. De groeischijven zijn de zwakste schakel van het skelet in de groei. Ze zijn zwakker dan banden of pezen. Kinderen en jon-geren zullen dan ook eerder een blessure aan hun groeischijven krijgen dan aan de pezen, banden of het gewricht bij een grote belasting. Een incident waarbij volwassenen rond het gewricht schade oplopen, geeft bij kinderen en jongeren een verhoogd risico op een breuk in de groeischijf. Overigens blijken de risico's voor scheuringen bij jonge kinderen kleiner te zijn door de gro-tere vervormbaarheid van de groeischijven en het skelet. Van de botbreuken bij kinderen en jon-geren zit 15-30% in de groeischijven. De leeftijd waarop dit het meest voorkomt, is bij meisjes rond de twaalf en bij jongens rond de veertien jaar. Meisjes komen op jongere leeftijd in de groeispurt en ont-wikkelen sneller een volwassen skelet met de groeischijven uitgegroeid tot botten. Jongens lopen een verhoogd risico, door-dat zij vaker aan contactsporten doen en een kortere, maar intensievere groeispurt meemaken.