Article

Separation anxiety disorder in children and adolescents: epidemiology, diagnosis and management.

Division of Child Neurology and Psychiatry, University of Pisa--IRCCS Stella Maris, Calambrone, Italy.
CNS Drugs (Impact Factor: 4.38). 02/2001; 15(2):93-104. DOI: 10.2165/00023210-200115020-00002
Source: PubMed

ABSTRACT This paper provides an overview of the phenomenology, longitudinal outcome data, assessment and management of separation anxiety disorder (SAD) in children and adolescents. SAD is qualitatively different from early worries, and is characterised by an abnormal reactivity to real or imagined separation from attachment figures, which significantly interferes with daily activities and developmental tasks. Different epidemiological studies indicate a prevalence of 4 to 5% in children and adolescents. In contrast to other anxiety disorders, 50 to 75% of children with SAD come from homes of low socioeconomic status. The severity of symptomatology ranges from anticipatory uneasiness to full-blown anxiety about separation, but children are usually brought to the clinician when SAD results in school refusal or somatic symptoms. School refusal is reported in about 75% of children with SAD, and SAD is reported to occur in up to 80% of children with school refusal. Longitudinal studies have suggested that childhood SAD may be a risk factor for other anxiety disorders, but whether this link is specific to, for example, panic disorder and agoraphobia, or whether SAD represents a general factor of vulnerability for a broad range of anxiety disorders is still debated. Most relevant data are reported on nonpharmacological treatments (psychoeducational, behavioural, cognitive-behavioural, family and psychodynamic), and these are the first choice approach in SAD. Controlled studies show efficacy of cognitive-behavioural therapy in children with anxiety disorders and specifically in SAD-school phobia, supporting this approach as the best proven treatment. Pharmacotherapy should be used in addition to behavioural or psychotherapeutic intervention when the child's symptoms have failed to respond to those treatments, and he/she is significantly impaired by the symptoms. Selective serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT) reuptake inhibitors (SSRI) have a good adverse effect profile and may be considered as first choice drugs in SAD. When different SSRIs fail to improve symptomatology, a trial with a tricyclic antidepressant (TCA) is indicated, with careful monitoring of cardiac functioning. Because of the adverse effect profile and the potential for abuse and dependence, benzodiazepines should be used only when a rapid reduction of symptomatology is needed, until the SSRI or the TCA have begun to be effective (few weeks). Buspirone should be considered in children who have not responded to other treatments. Further research is needed to confirm efficacy of newer antidepressants (venlafaxine, mirtazapine, nefazodone) in childhood anxiety disorders.

3 Followers
 · 
176 Views
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The aim of this study was to explore the internal consistency and confirm the factor structure of the separation anxiety symptom inventory for children (SASI-C) in a community sample of 329 Italian children, ages 6 to 10 years. A confirmatory factor analysis yielded two interpretable factors. Correlations between scores for the SASI-C and the Italian Fear Survey Schedule for Children were calculated to estimate convergent validity; medium effect sizes are hypothesized. Implications regarding the clinical utility of the SASI-C are discussed.
  Psychological Reports 12/2012; 111(3):724-38. DOI:10.2466/10.02.09.PR0.111.6.724-738 · 0.53 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Problems in orphan care are endemic in sub-Saharan Africa where eighty percent of all children orphaned by AIDS live. Institutions are often the only level of care available for infant orphans, but such care may increase children’s risk for psychological, emotional and developmental problems. This study explores Ghanaian institutional caregivers’ views of children’s emotional and relational needs with the aim of understanding these caregivers’ capacities to provide effective care for orphans. Qualitative data was gathered from 92 staff at eight Ghanaian orphanages. Results indicate that while caregivers describe a basic understanding of children’s emotional and interpersonal needs, they detail a lack of training and support necessary to fully attend to these needs. Specifically, training for caregivers regarding children’s basic attachment needs and the particular emotional needs of orphaned children is critical. The present study suggests that need for training and interventions to strengthen orphanage caregivers’ capacity to provide effective orphan care.
  Children and Youth Services Review 01/2015; 49. DOI:10.1016/j.childyouth.2015.01.003 · 1.27 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Giriş Okul reddi; öğrencinin okula gitmeyi ya da okulda kalmayı reddetme davranışı olarak tanımlanır [1]. Silverman ve Kearney bu davranışın altında yatan motivasyonları şu şekilde açıklamışlardır: 1-okul kaynaklı uyaranların, negatif duyguların üzerine arttırıcı etkisinden kaçınmak (ör: depresyon, anksiyete); 2-okulun sosyal caydırıcı durumlarından kaçmak (ör: arkadaş edinmede güçlük veya sınıfta başkaları ile konuşmak ya da sınıfın önünde konuşmak); 3-belirli kimselerin dikkatini çekmek (ör: anne-baba); 4-okul dışı pekiştireçlere aşırı yönelmek (ör: alışveriş merkezi, internet kafe) [2]. ÖZET Amaç: Bu çalışmada, okul reddi davranışı nedeniyle çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğine getirilen çocuk ve ergenlerde, okul reddi nedenlerinin ve varsa altta yatan psikopatolojilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Tekirdağ Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne 15.01.2011 – 15.01.2012 tarihleri arasında okul reddi davranışı nedeniyle başvuran çocuk ve ergenlerin dosya bilgileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların sosyodemografik özelliklerine ve Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayısal El Kitabı, 4. baskı (DSM IV) kriterlerine göre psikopatolojilerine odaklanılmıştır. Bulgular: Okul reddi davranışı olan çocuk ve ergenlerin (n=22) yaş ortalaması 11,0 ± 4,5 (5,4 – 17,8) olup, cinsiyetler arası istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (%45,5 kız, %54,5 erkek) (p> 0,05). Okul reddi davranışı gösteren kız çocukların çoğunluğunun (% 60) ilkokul döneminde, erkeklerin ise (%58,3) lise döneminde olduğu görülmüştür. Okul reddi davranışı olan çocukların % 63,7'si (n=14) anksiyete bozukluğu, % 36,3'ü (n=8) yıkıcı davranış bozukluğu, % 13,6'sı (n=3) duygudurum bozukluğu ve % 9'u (n=2) uyum bozukluğu tanılarını almıştır. Sonuç: Okul reddi davranışı, sosyal ve akademik açıdan çocukların hayatını önemli ölçüde etkilemesi, aile ve okul yönetimini oldukça zorlaması nedeniyle önemle ele alınması gereken bir konudur. Bu neden ile, okul reddi davranışının altında yatan etkenlerin detaylı olarak araştırılması ve mevcut psikopatolojinin tedavi edilmesi gerekir.
  Marmara Medical Journal 01/2014; 27. DOI:10.5472/MMJ.2013.03119.1