Article

Multiple sclerosis in Finland: incidence trends and differences in relapsing remitting and primary progressive disease courses.

School of Public Health, University of Tampere, PO Box 607, FIN-33101 Tampere, Finland.
Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry (Impact Factor: 4.92). 02/2003; 74(1):25-8. DOI: 10.1136/jnnp.74.1.25
Source: PubMed

ABSTRACT To compare the secular trends and geographical differences in the incidence of relapsing-remitting (RRMS) and primary progressive multiple sclerosis (PPMS) in Finland, and to draw inferences about aetiological differences between the two forms of the disease.
New multiple sclerosis cases in southern Uusimaa and the western districts Vaasa and Seinäjoki of Finland in 1979-1993 were verified from hospital records and classified into RRMS and PPMS. Patients met the Poser criteria for definite multiple sclerosis or otherwise satisfied the criteria for PPMS. Disease course was categorised by the same neurologist. Crude and age adjusted incidence in 1979-1993 was estimated.
During 1979-1993 the age adjusted incidence was 5.1 per 100 000 person-years in Uusimaa, 5.2 in Vaasa, and 11.6 in Seinäjoki. The rates in Uusimaa remained stable, while a decrease occurred in Vaasa and an increase in Seinäjoki. Between 1979-86 and 1987-93 the incidence of PPMS increased in Seinäjoki from 2.6 to 3.7 per 10(5) and decreased in Vaasa from 1.9 to 0.2 per 10(5); the trends were similar for RRMS.
There are significant differences in secular trends for multiple sclerosis incidence in Finland by geographical area, but these are similar for PPMS and RRMS. The recent changes point to locally acting environmental factors. The parallel incidence trends for RRMS and PPMS suggest similar environmental triggers for the two clinical presentations of multiple sclerosis.

0 Bookmarks
 · 
51 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Past sun exposure and vitamin D3 supplementation have been associated with a reduced risk of multiple sclerosis (MS). There are no previous longitudinal studies of vitamin D in MS. To compare regulation of vitamin D and calcium homeostasis between patients with MS and healthy controls. To study the correlation of parameters of vitamin D metabolism with MS activity. We measured 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D), parathyroid hormone (PTH), calcium, phosphate, magnesium, chloride, alkaline phosphatase, albumin and thyroid stimulating hormone in serum every 3 months and at the time of relapse over 1 year in 23 patients with MS and in 23 healthy controls. MRI burden of disease and T2 activity were assessed every 6 months. Vitamin D deficiency (S-25(OH)D < or = 37 nmol/l) was common, affecting half of the patients and controls at some time in the year. Seasonal variation of 25(OH)D was similar in patients and controls, but 25(OH)D serum levels were lower and intact PTH (iPTH) serum levels were higher during MS relapses than in remission. All 21 relapses during the study occurred at serum iPTH levels > 20 ng/l (2.2 pmol/l), whereas 38% of patients in remission had iPTH levels < or = 20 ng/l. Patients with MS had a relative hypocalcaemia and a blunted PTH response in the winter. There was no correlation between serum 25(OH)D and MRI parameters. The endocrine circuitry regulating serum calcium may be altered in MS. There is an inverse relationship between serum vitamin D level and MS clinical activity. The role of vitamin D in MS must be explored further.
  Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry 03/2008; 79(2):152-7. · 4.87 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: [School of Medicine] Department of Epidemiology and Biostatistics Thesis (Ph. D.)--Case Western Reserve University, 2007. Includes bibliographical references. Requires Adobe Acrobat Reader for viewing.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Multiple sclerosis (MS) is a chronic, inflammatory disease of the central nervous system, characterized especially by myelin and axon damage. Cognitive impairment in MS is common but difficult to detect without a neuropsychological examination. Valid and reliable methods are needed in clinical practice and research to detect deficits, follow their natural evolution, and verify treatment effects. The Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) is a measure of sustained and divided attention, working memory, and information processing speed, and it is widely used in MS patients neuropsychological evaluation. Additionally, the PASAT is the sole cognitive measure in an assessment tool primarly designed for MS clinical trials, the Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC). The aims of the present study were to determine a) the frequency, characteristics, and evolution of cognitive impairment among relapsing-remitting MS patients, and b) the validity and reliability of the PASAT in measuring cognitive performance in MS patients. The subjects were 45 relapsing-remitting MS patients from Seinäjoki Central Hospital, Department of Neurology and 48 healthy controls. Both groups underwent comprehensive neuropsychological assessments, including the PASAT, twice in a one-year follow-up, and additionally a sample of 10 patients and controls were evaluated with the PASAT in serial assessments five times in one month. The frequency of cognitive dysfunction among relapsing-remitting MS patients in the present study was 42%. Impairments were characterized especially by slowed information processing speed and memory deficits. During the one-year follow-up, the cognitive performance was relatively stable among MS patients on a group level. However, the practice effects in cognitive tests were less pronounced among MS patients than healthy controls. At an individual level the spectrum of MS patients cognitive deficits was wide in regards to their characteristics, severity, and evolution. The PASAT was moderately accurate in detecting MS-associated cognitive impairment, and 69% of patients were correctly classified as cognitively impaired or unimpaired when comprehensive neuropsychological assessment was used as a "gold standard". Self-reported nervousness and poor arithmetical skills seemed to explain misclassifications. MS-related fatigue was objectively demonstrated as fading performance towards the end of the test. Despite the observed practice effect, the reliability of the PASAT was excellent, and it was sensitive to the cognitive decline taking place during the follow-up in a subgroup of patients. The PASAT can be recommended for use in the neuropsychological assessment of MS patients. The test is fairly sensitive, but less specific; consequently, the reasons for low scores have to be carefully identified before interpreting them as clinically significant. MS-potilaiden kognitiiviset häiriöt ovat yleisiä ja ne tulisi tunnistaa varhain Multippeliskleroosi eli MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten vakava neurologinen sairaus, ja sen kansantaloudellinen merkitys on suuri. Kyseessä on parantumaton tulehduksellinen keskushermoston sairaus, joka aiheuttaa sekä valkean että harmaan aineen vaurioita. Kognitiivisen toimintakyvyn, kuten muistin, tarkkaavaisuuden ja tavoitteisen toiminnan säätelyn häiriöt, ovat MS-taudissa yleisiä ja laaja-alaisesti potilaan elämänlaatuun vaikuttavia, mutta ne jäävät usein alidiagnosoiduiksi. Luotettavia kognitiivisen suoriutumisen arviointimenetelmiä tarvitaan niin kliiniseen kuin tutkimustyöhönkin. Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) on numeerinen tarkkaavuuden, työmuistin sekä tiedon käsittelyn nopeuden arviointimenetelmä, jota on yleisesti käytetty MS-potilaiden neuropsykologisessa arvioinnissa. Väitöstutkimuksessa selvitettiin pahenemisvaiheittain etenevää MS-tautia sairastavien potilaiden kognitiivisten häiriöiden yleisyyttä, luonnetta ja etenemistä sekä erityisesti PASAT:n luotettavuutta ja toistettavuutta MS-potilaiden kognitiivisen suoriutumisen arvioinnissa. Tutkimusmenetelminä käytettiin kliinisiä neuropsykologisia testejä. Kognitiivisten häiriöiden yleisyys lievimmät häiriöt mukaan lukien oli tässä tutkimuksessa MS-tautia sairastavilla potilailla 42%. Häiriöille oli luonteenomaista erityisesti tiedon käsittelyn hidastuneisuus sekä muistihäiriöt. Ryhmätasolla MS-potilaiden kognitiivinen suoriutuminen säilyi suhteellisen vakaana vuoden seurannan aikana. Neuropsykologisten testitulosten kohentuminen uusintatutkimuksessa jäi kuitenkin vähäisemmäksi MS-potilailla kuin terveillä kontrolleilla. Yksilötasolla MS-potilaiden kognitiivisten häiriöiden kirjo oli laaja, niin niiden luonteen, vaikeusasteen kuin etenemisenkin osalta. PASAT todettiin kohtuullisen tarkaksi testiksi MS-tautiin liittyvien kognitiivisten häiriöiden tavoittamisessa. Heikot matemaattiset taidot ja testiahdistuneisuus heikensivät myös niiden potilaiden PASAT-tulosta, joilla ei todettu ongelmia kattavassa neuropsykologisessa arviossa. MS-taudille tavanomainen väsyvyys oli objektiivisesti osoitettavissa suoriutumisen heikentymisenä testin loppua kohden. PASAT-tulos koheni toistomittauksissa merkittävästi testioppimisen vuoksi. Tästä huolimatta testin toistettavuus oli erinomainen ja se oli herkkä tavoittamaan osalla potilaista esiintulevan kognitiivisen heikentymisen seurannassa. MS-potilailla varsin yleisesti esiintyvät kognitiiviset häiriöt tulisi havaita varhain, jotta niiden aiheuttamia haittoja voitaisiin vähentää. Neuropsykologinen tutkimus on keskeisin menetelmä MS-potilaiden kognitiivisten muutosten tunnistamiseksi. Väitöstutkimuksen tulosten perusteella PASAT-testin sisällyttämistä voidaan suositella osaksi MS-potilaiden neuropsykologista arviointia. Kuitenkin testitulosten luotettava tulkinta edellyttää testin rajoitusten huomioimista.

Full-text

View
0 Downloads
Available from