Publications

 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: A manager's active role is generally considered to be essential for successfully managing and improving safety. For example, managers are in the position to make safety-related decisions. To be able to make decisions, managers need to have a sufficient understanding of safety-related issues, such as the economic aspects of safety, the significance of which has recently increased. In order to support managers' safety-related responsibilities, it is important to understand their perceptions of safety. This paper discusses how corporate managers value safety and perceive the role of the economic aspects and evaluations of safety. Moreover, corporate managers' views on safety are discussed in relation to different economic situations. Twenty-three management representatives from five large-scale industrial Finnish companies were interviewed. The interviewed managers saw safety as an essential part of company operations and they mentioned many ways that business and economic factors affected safety. Nevertheless, they approached safety largely from the traditional viewpoint of the reactive measurement of accidents and costs, and as an ethical principle, instead of seeing safety as part of doing business. One can question whether safety is included sufficiently in decision-making if it is only approached as a value in itself, and whether the situation would be different if managers had more and better tools to model the economic aspects of safety. Economic evaluations could be useful, particularly in times of austerity when resources are scarce. At the same time, the benefits and limitations of the tools for modelling economic aspects of safety need to be considered.
  01/2015;
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This paper reviews latest global and country numbers of occupational injuries and work-related illnesses. Methods: Source material included those from ILO, WHO, EU, ASEAN and national institutions. Where country information was missing proxy countries were used. Results: We estimated that 2.3 million deaths occur annually across countries for reasons attributed to work. The biggest burden comes from work-related illnesses, accounting for 2 million deaths and the remainder were due to occupational injuries. Globally, work-related cardiovascular diseases and cancer were the top illnesses, followed by occupational injuries and infectious diseases at work. See: www.wshi.gov.sg/files/Global%20Estimates%20of%20Occupational%20Accidents%20and%20Work-related%20Illness%202014.pdf
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: POSTER Workplace Safety and Health Institute 1500 Bendemeer Road #04-01, Ministry of Manpower Services Centre, Singapore 339946 . E contact@wshi.gov.sg www.wshi.gov.sg Global Estimates of Occupational Accidents and Work-­‐related Illnesses 2014. Introducton, Results, Methods, Conclusion. We reviewed employment figures, mortality rates, occupational burden of diseases and injuries, reported accidents, surveys on self-­‐reported occupational illnesses and injuries, attributable fractions, economic cost, estimates of work related injuries and ill-­‐health, and the most recent information on the problems from published papers, documents, and electronic data sources of international and regional organizations, in particular ILO, WHO, EU and ASEAN, institutions, agencies, and public websites.
  XX ILO - ISSA World Congress on Safety and Health at Work, Frankfurt, Germany; 08/2014
 • Source
 • Source
 • Source
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: NOW THE FINAL FULL-TEXT IS ONLINE WITH OPEN ACCESS IN PDF FORMAT AT http://lnkd.in/drvW3NX ABSTRACT Objective This paper reviews the present indicators, trends, and recent solutions and strategies to tackle major global and country problems in safety and health at work. The paper is based on the Yant Award Lecture of the American Industrial Hygiene Association, AIHA at the 2013 Congress. Methods We reviewed employment figures, mortality rates, occupational burden of disease and injuries, reported accidents, surveys on self-reported occupational illnesses and injuries, attributable fractions, national economic cost estimates of work related injuries and ill-health, and the most recent information on the problems from published papers, documents, and electronic data sources of international and regional organizations, in particular ILO, WHO and EU, institutions, agencies, and public websites. We identified and analyzed successful solutions, programmes and strategies to reduce the work-related negative outcomes at various levels. Results Work-related illnesses that have a long latency period and are linked to ageing are clearly on the increase, while the number of occupational injuries has gone down in industrialized countries thanks to both better preven-tion and structural changes. We have estimated that globally there are 2.3 million deaths annually for reasons attributed to work. The biggest component is linked to work-related diseases, 2.0 million, and 0.3 million linked to occupational injuries. However, the division of these two factors varies depending on the level of development. In industrialised countries the share of deaths caused by occupational injuries and work-related communicable diseases is very low while non-communicable diseases are the overwhelming causes in those countries. Economic costs of work-related injury and illness vary between 1.8-6% of GDP in country estimates, average being 4% as predicted by the International Labour Organization, ILO. Singapore economic costs were estimated to be equivalent to 3.2% of GDP based on a preliminary study. If economic losses would take into account involuntary early retirement then costs may be considerably higher, for example, in Finland up to 15% of GDP while this estimate covers various disorders where work and working conditions may be just one factor of many or where work may aggravate the disease, injury or disorder, such as traffic injuries, mental disorders, alcoholism and genetically induced problems. Workplace health promotion, services and safety and health management, however, may have a major preventive impact on those as well. Conclusion Leadership and management at all levels, and engagement of workers are key issues in changing the workplace culture. Vision Zero is a useful concept and philosophy in eliminating gradually any harm at work. Legal and enforcement measures that themselves support companies and organisations need to be supple-mented with economic justification and convincing arguments to reduce corner-cutting in risk management, and to avoid short and long-term disabilities, premature retirement, and corporate closures due to mismanagement and poor and unsustainable work life. We consider that a new paradigm is needed where good work is not just considered as a daily activity. We need to foster stable conditions and circumstances and sustainable work life where the objective is to maintain your health and work ability beyond the legal retirement age. We need safe and healthy work, for life.
  Journal of Occupational and Environmental Hygiene 11/2013; DOI:10.1080/15459624.2013.863131
 • Source
  01/2012: pages 82 s. + liitt. 2 s.; VTT Technology.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: SecNet-hankkeen tavoitteena oli tukea turvallisuusalan yritysten kansainvälisten verkostojen muodostumista neljällä liiketoiminta-alueella: turvallisuus ja hoiva, toimitusketjujen häiriöttömyys, tiedonvälitys ja tilannekuva sekä kaupunkiympäristönturvallisuus. Hankkeessa kuvattiin turvallisuusliiketoiminnan osa-alueet sekä tunnistettua asiakastarvetta ja asiakaskuntaa palvelevat tuote- ja palvelukokonaisuudet. Lisäksi selvitettiin, miltä osin kansainvälistymiseen liittyvää osaamista ollaan valmiitajakamaan yritysten kesken ja minkälaiset yritysten väliset yhteistyömallit tukisivat tätä. Projektin verkostotyöpajoissa kerättiin tutkimusaineistoa ja jaettiin projektissa tuotettua tietoa. Lisäksi projektissahaastateltiin yhteensä 62 henkilöä julkisista ja yksityisistä organisaatioista, jotka liittyvät keskeisesti tutkittaviin liiketoiminta-alueisiin. Projektin tuloksena muodostettiin neljän liiketoiminta-alueen kuvaukset, joissa määriteltiin mm. toimijat jaroolit mahdollisissa verkostoissa, mahdollinen tarve integraattorille sekä liiketoimintasuhteet ja mallit. Samalla kehitettiin viitekehys turvallisuusalalle sopivista verkostoitumisen muodoista ja mallinnettiin verkoston vetäjien toimintakonsepteja.Lisäksi selvitettiin erilaisia kansainvälistymisen polkuja, niillä etenemisen vaiheita ja tarvittavia kyvykkyyksiä. Verkostoyhteistyön keskeiseksi muodoksi nousi useasta tuotteesta tai palvelusta koostuva kokonaisratkaisu,joka edellyttää verkostolta yhtenäistä näkemystä asiakkaan tarpeista. Lisäksi liiketoiminnallisen potentiaalin syntymiseen tarvitaan konkreettinen asiakastilaus. Kaikilla tutkituilla liiketoiminta-alueilla tarvitaan yrityksiä, jotka ottaisivat vastuun taitekisivät aloitteen verkoston rakentamisesta. Suomalaisten yritysten osaamisalueiksi ja vahvuuksiksi kansainvälisillä markkinoilla tunnistettiin mm. paikkatietoteknologian vahva taso, oman alan osaaminen (resurssit jatehokkuus), IT-osaaminen (esimerkiksi rajapintojen hallinta), Suomen positiivinen turvallisuusmaine, lokaali osaaminen ja asiakkaan tuntemus. Suomalaisia yrityksiä pidetään luotettavina, mikä on tärkeää erityisesti turvallisuustuotteiden kehittämisenkannalta. Turvallisuus toimintakenttänä luo omat erityispiirteensä verkostoituneelle toiminnalle: Turvallisuuden markkinointi aineettomana hyödykkeenä on haasteellista. Lisäksi turvallisuus on tilanne- ja kulttuurisidonnaista ja todellista maksavaa asiakasta on joskus vaikea tunnistaa. Myös kvantifioinnin vaikeus tekee turvallisuuteen sijoittamisen usein vaikeaksi. Turvallisuus on kuitenkin usein muita tuote- ja palveluelementtejä yhteen liimaava tekijä.Tämä ja yleinen turvallisuuteen liittyvän tietoisuuden kasvu luovat turva-alan yrityksille hyvän lähtökohdan etsiä strategisia kumppanuuksia markkinapotentiaalin hyödyntämiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille. Projektin keskeiset tulokset koottiin verkostoituvan ja kansainvälistyvän turvallisuusalan yrityksen työvälinepaletiksi, josta löytyy tietoa, malleja, menetelmiä ja vinkkejä yritysten omatoimiseen kansainvälistymispotentiaalin arviointiin jakansainvälisten verkostojen rakentamiseen.
  01/2012; VTT Technology; 23., ISBN: ISBN 978-951-38-7836-8 (nid.); 978-951-38-7837-5
 • Source
  Päivi H Hämäläinen, Kaija Leena Saarela, Jukka Takala
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Work-related and occupational diseases are multifactorial diseases among the working population that have a heavy impact on workers, enterprises, and society. We calculated estimates for 2002, using global regional estimates of disease mortality, and adjusted attributable fractions produced for work-related diseases in Finland. The estimated number of fatal work-related diseases is about 2 million worldwide. The most common fatal work-related disease groups are cancers (25%), circulatory diseases (21%), and communicable diseases (28%). Though estimates of fatal work-related diseases have some limitations, they are needed for prevention.
  International journal of occupational and environmental health 01/2011; 17(1):49-56. DOI:10.1179/107735211799031167
 • Source
  Päivi Hämäläinen
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This paper discusses the results of studies, which were carried out in the Institute of Occupational Safety Engineering at Tampere University of Technology (TUT) in collaboration with the International Labour Organization (ILO) during 2001–2004. The objective was to estimate the number of occupational accidents that caused death or at least three days’ absence from work. The estimates were based on the figures gathered from selected ILO member states. This paper discusses also how globalization has affected occupational accidents trend in developing and developed regions.
  Safety Science 07/2009; DOI:10.1016/j.ssci.2008.01.011
 • Source
  Päivi Hämäläinen, Kaija Leena Saarela, Jukka Takala
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Although occupational accidents and work-related diseases have been of interest for a long time, due to lack of proper recording and notification systems the official numbers of occupational accidents and work-related diseases are missing for many countries. Presently, the demand for effectiveness and an interest in the economic aspects of accidents have increased prevention activities at company and country levels. Occupational accident data of selected countries and of World Health Organization regional divisions together with the global burden of disease were used in estimating global occupational accidents and fatal work-related diseases. The trend of global occupational accidents and work-related diseases is presented at region and country levels. The years 1998, 2001, and 2003 are compared in the case of occupational accidents and the years 2000 and 2002 in the case of work-related diseases. The total number of occupational accidents and fatal work-related diseases has increased, but the fatality rates per 100,000 workers have decreased. There were almost 360,000 fatal occupational accidents in 2003 and almost 2 million fatal work-related diseases in 2002. Every day more than 960,000 workers get hurt because of accidents. Each day 5,330 people die because of work-related diseases. Information on occupational accidents and work-related diseases is needed so that countries may understand better the importance of occupational health and safety at country and company level. Especially companies in developing countries are not familiar with occupational safety and health. Statistical data is essential for accident prevention; it is a starting point for the safety work.
  Journal of safety research 02/2009; 40(2):125-39. DOI:10.1016/j.jsr.2008.12.010
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: OBJECTIVE: This paper reviews the present indicators, trends, and recent strategies to tackle major global and European problems in safety and health at work. METHODS: We reviewed employment figures, mortality rates, occupational burden of disease and injuries, reported accidents, surveys on self-reported occupational illnesses and injuries, attributable fractions, and the most recent information on the problems from published papers, documents, and electronic data sources of international organizations, European institutions/agencies, and public websites. We identified and analyzed programs and strategies to reduce the work-related negative outcomes at various levels. RESULTS: Work-related illnesses that have a long latency period and are linked to ageing are clearly on the increase, while the number of occupational accidents has gone down in industrialized countries thanks to prevention and structural changes. We have estimated that globally there are 2.3 million deaths annually for reasons attributed to work. We refer to prevention methods as a “toolbox” and categorize the following as “individual tools”: legislation and enforcement, information on the existing state of problems and capacities (profile), knowledge of solutions and good practices, communication and promotion to increase awareness, and collaboration and networking for exchange of good practice. Global, regional, national, and sectoral strategies and systems cover these issues, reflecting their respective priorities. CONCLUSION: In the present political situation and serious economic downturn, legal measures need to be supplemented with economic justification and convincing arguments to reduce corner-cutting and avoid long-term disabilities, premature retirement, and corporate closures due to a poor work environment.
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Tutkimusraportti VTT-R-09394-09 Ennakoiva ja joustava eli resilientti turvallisuuden johtaminen voidaan nähdä uutena tapana ajatella turvallisuutta. Tässä uudessa ajattelumallissa etsitään keinoja laajentaa organisaatioiden kykyä luoda prosesseja, jotka ovat kestäviä, mutta silti joustavia. Tarkoituksena on arvioida ja uudistaa riskimalleja sekä käyttää resursseja ennakoivasti häiriötilanteissa, kun tuotanto toimii taloudellisen paineen alaisena. Tämän hankkeen tavoitteena oli parantaa turvallisuuden hallintaa yrityksissä tuomalla uutta lähestymistapaa turvallisuuden johtamiseen. Hankkeessa selvitettiin, mitä ennakoiva ja joustava turvallisuuden johtaminen on, mitkä ovat sen tyypilliset piirteet, miten se poikkeaa perinteisestä lähestymistavasta ja miten se täydentää sitä sekä mitä ennakoivuuden ja joustavuuden käytännön ilmenemismuotoja esiintyy nykyisissä toimintatavoissa ja mitä puuttuu. Hankkeessa toteutettiin kirjallisuuskatsaus, analysoitiin uudelleen joukko TOT-tapauksia, tehtiin ryhmähaastatteluja neljässä yrityksessä sekä järjestettiin asiantuntijatyöpaja. Ennakoiva ja joustava turvallisuuden hallinta eli resilienssi voi parhaimmillaan tuoda uusia tapoja ja menetelmiä turvallisuustyöhön esimerkiksi organisaatioissa, joissa nykymenetelmillä ei ole enää saavutettavissa parantumista turvallisuustilanteeseen. Resilienssi pyrkii etsimään ratkaisuja perinteisten menetelmien rajoituksille keskittymällä organisaatioiden ja järjestelmien joustavuuteen ja mukautumiseen. Resilienssin soveltamiseen käytännössä tarvitaan työvälineitä, jotta uusi ajattelu- ja toimintatapa toisi konkreettisia parannuksia turvallisuustoimintaan.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Background Work-related mortality is a relatively new concept which aims to widen occupational health and safety; to take into account not only recognized fatal occupational accidents and diseases but also other work-related deaths. Few countries in the world have a register for work-related diseases.Methods Estimates are calculated using baseline world mortality scenarios of all diseases for the year 2000 and attributable fractions made for work-related diseases in Finland, as adjusted.ResultsIt is estimated that about 2 million work-related deaths take place annually. Men suffer two thirds of those deaths. The biggest groups of work-related diseases are cancers, circulatory diseases and communicable diseases.Conclusions Information about work-related diseases is needed for prevention, as people in developed countries are working longer, and the age of retirement is being raised in many countries. As a result, workers are being exposed to different kinds of substances and working conditions for a longer time. In developing countries, work exposures may already start in infancy. Due to industrialization, workers in developing countries are facing new conditions with a lack of relevant knowledge and skills. With the help of information, nations can direct resources and skills for appropriate purposes such as regulatory measures on health and safety at work. Am. J. Ind. Med. 50:28–41, 2007. © 2006 Wiley-Liss, Inc.
  American Journal of Industrial Medicine 01/2007; 50(1):28 - 41. DOI:10.1002/ajim.20411
 • Source
  Päivi Hämäläinen, Jukka Takala, Kaija Leena Saarela
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Information of occupational accidents is not standardized worldwide. Especially, developing countries do not have reliable information on their occupational accidents due to lack of proper recording and notification systems. The number of accidents is under-reported but figures are still used as a baseline for occupational safety work. In this paper global estimates of occupational accidents are presented for 175 countries. These estimates are based on figures from selected countries in eight different regions. Global estimates help to compare different countries and regions to each other to detect improvements in safety and safety work. In 1998 the average estimated number of fatal occupational accidents was 350 000 and there were 264 million non-fatal accidents. Global estimates are needed to guide national policies and decision-making.
  Safety Science 02/2006; DOI:10.1016/j.ssci.2005.08.017

Top Co-authors View all

5 Following View all

39 Followers View all