Mikael Brisslert

Immunology

Associate Professor in Immunology
31.27

Topics(10)

  • EULAR Centre of Excellens, Dept of Rheumatology and Inflammation Research
    Göteborg, Vaestra Goetaland, Sweden

About

Present Research

Autoantibodies are an important part in the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA). Present B cell depleting treatment showed that clinical effect is associated with a reduction of autoantibody levels in RA patients. It has not been established which subclasses of B cells that are responsible for these autoantibodies. That is why we will evaluate factors that affect the B cells to become autoreactive and if different subsets are more prone to turn in to autoreactive clones.

Our group has earlier shown that following B cell depletion therapy in RA patients a selective depletion occurs, and that both cellular and humoral immune responses are impaired. We have also identified an novel CD25+ B cell subset with efficient antigen presenting capacity and high expression of costimulatory molecules. Factors contributing to the pathogenesis of RA.

Blood, bone marrow and synovial fluids, and in collaboration surgeons, synovial tissue from hand wrists collected from RA patients as well as relevant animal models will be used to study the cross talk and antigen presentation between B cells/CD25+ B cells and T-helper cells. As read out FACS, EliSPOT, immunohistochemistry, confocal microscopy, q-PCR and RT-PCR will be used.

Information about B cell subpopulations responsible for autoantibody production in RA is almost absent. Thus, specific targeting of autoantibody producing B cell clones will give new approaches to RA treatment.

Pågående forskning:

Autoantikroppar är en viktig del i patogenesen av reumatoid artrit (RA). Nuvarande anti-B-cells behandling visar att den kliniska effekten är förknippad med en minskning av autoantikroppsnivåerna hos RA patienter. Det har inte fastställts vilka olika subklasser av B-celler som är ansvariga för prouktionen av dessa autoantikroppar. Det är därför vi vill utvärdera de faktorer som påverkar B-cellerna att bli autoreaktiva samt om olika subklasser av B celler är mer benägna att bli till autoreaktiva kloner.

Vår grupp har tidigare visat att vid anti-B-cells behandling av RA patienter sker en selektiv depletion, samt att både cellulära och humorala immunreaktioner är nedsatta. Vi har också identifierat en ny CD25 + B-cells population med effektiv antigenpresenterande kapacitet och högt uttryck av co-stimulatoriska molekyler. Faktorer som bidrar till patogenesen vid RA.

Blod, benmärg och synovialvätskor, och i samarbete handkirurger, synovialvävnad från handhandlederna från RA-patienter, samt relevanta djurmodeller kommer att användas för att studera crosstalk och antigenpresentation mellan B celler/CD25 + B-celler och T-hjälparceller. FACS, EliSPOT, immunohistokemi, konfokalmikroskopi, q-PCR och RT-PCR kommer att användas som analysmetoder.

Dessa försök kommer att leda till en ökad förståelse om B-cellernas natur och identifiera ett stadie i deras utveckling då de börjar producera autoreaktiva antikroppar specifika för antigen i leden. Detta kan i sin tur leda fram till mer selektiva behandlingar med mindre biverkningar för RA-patienterna.

Skills and expertise(12) View all

114 Following View all

73 Followers View all